Hallitusohjelman kirjaukset tuotantoeläinten kohdalla ovat riittämättömät

Tänään julkaistuun hallitusohjelmaan on kirjattu paljon selvityksiä tuotantoeläinten hyvinvointiin liittyen, mutta konkreettiset teot tuotantoeläinten hyvinvoinnin parantamiseksi jäävät vähäisiksi.

Hallitusneuvottelujen aikana eläinsuojelulaki nousi kiistakapulaksi, mikä kertoo eläinten hyvinvoinnin ja oikeuksien nousemisesta tärkeäksi asiaksi poliittisella tasolla. Valmiissa hallitusohjelmassa eläimistä on kiitettävän paljon kirjauksia, mutta tuotantoeläinten kohdalla on jälleen tehty myönnytyksiä. Hallitusohjelmasta löytyy muun muassa lause, että lainsäädännöllisin toimin ei aiheuteta lisäkustannuksia ilman kompensaatiota maatalousyrittäjille.

”Hallitusohjelmaan on esimerkiksi kirjattu, että porsitushäkeistä ja porsaiden kastraatiosta luopumista selvitetään. Nämä ovat kuitenkin epämääräisiä kirjauksia eivätkä sido hallitusta mihinkään. Valitettavaa on myös se, että turkistarhauksen alasajosta tai sen rajoittamisesta ei ole mainintaa lainkaan, vaikka muualla Euroopassa edistystä tapahtuu. Norjassa vuonna 2018 hallitusohjelmaan kirjattiin tarhauskielto, joka on nyt menossa siellä läpi”, sanoo Animalian puheenjohtaja Erja Laakkonen.

Edelliseen hallitukseen verrattuna edistystä on kuitenkin se, että eläinten hyvinvoinnista on hallitusohjelmassa useita kirjauksia. On sekä eläinten että ilmaston kannalta kiitettävää, että hallitus haluaa julkisissa hankinnoissa panostaa kasvisruoan osuuteen. Edellisessä hallitusohjelmassa ei eläimiä mainittu lainkaan. Eläinsuojelulakiin ei kuitenkaan juuri viitata, joten kirjausten käytännön toteutus jää epäselväksi.

”Positiivista hallitusohjelmassa on esimerkiksi eläinsuojeluasiamiehen viran uudelleen perustaminen, mutta virka tulisi sijoittaa Eläinten hyvinvointikeskuksen yhteyteen. Myös eläinkokeita korvaavien menetelmien rahoituksen lisääminen on hyvä asia. Ohjelmassa lukee myös, että uusien parsinavetoiden rakentamisesta luovutaan. Olisi toivottavaa, että hallitusohjelmakirjauksen lisäksi parsinavetoiden rakentaminen yksiselitteisesti kielletään uudessa eläinsuojelulaissa ja myös vanhoista parsinavetoista luovutaan siirtymäajalla. Ohjelmassa on myös kirjaus eläinten hyvinvointiin liittyvän lainsäädännön valvonnan parantamisesta sekä teurastamoiden videovalvonnan tehostamisesta. Mitä tämä sitten käytännössä tarkoittaa lain tasolla, jää nähtäväksi”, Laakkonen kertoo.

Lemmikkieläinten kohdalla on useita hyviä kirjauksia. Ohjelmassa on muun muassa kirjattu eläinlääkärille säädettäväksi ilmoitusvelvollisuus sellaisista toimenpiteistä, joita he joutuvat suorittamaan eläimelle sen perinnöllisten vikojen vuoksi. Lisäksi eläinkaupan sääntelyä kehitetään erityisesti verkkokaupoissa ja huolehditaan koirien ja kissojen tunnistusmerkinnöistä ja rekisteristä. Kuitenkin hallitusohjelman kirjaukset osoittavat, että eläinten oikeudet toteutuvat Suomessa yhä sitä heikommin, mitä suuremmista ja ihmisten arjelle vieraammista eläinryhmistä on kysymys.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Sinua saattaisi kiinnostaa myös