Eläinetiikka

Onko eläimillä oikeuksia?

On yleisesti hyväksyttyä, että ihmisyksilöillä on itseisarvonsa, jota ei saa loukata. Eläimen arvo sen sijaan liitetään usein siitä saatavaan hyötyyn: lehmä on arvokas maidon tai lihan vuoksi, kettu turkin takia ja kani sillä tehtävän tutkimuksen vuoksi. Lajin arvostus voi kuitenkin riippua myös tilanteesta: lemmikkirottaa arvostetaan toisesta syystä kuin koe-eläinrottaa, ja luonnonvaraiset rotat taas kuuluvat useimpien mielestä vihattaviin eläimiin.

Ihmisten tunteet vaikuttavat suuresti eläimen arvottamiseen. Koira nähdään helposti arvokkaampana kuin sika, koska olemme tottuneet elämään läheisemmässä suhteessa koiriin kuin sikoihin. Ihmisiin vetoavat usein pörröiset ja hellyttävät eläimet, joita puolustetaan herkemmin kuin etäisemmältä tuntuvia eläimiä.

Mitä ovat eläinten oikeudet?

Useat filosofit ovat nostaneet kysymyksen eläinten oikeuksista esiin kautta vuosisatojen. Ajatus eläinten oikeuksista ja itseisarvosta ei siis ole uusi, vaikka se onkin noussut suurempaan keskusteluun vasta viime aikoina. Samalla ihmisten oikeutta hyödyntää eläimiä esimerkiksi elintarvikkeina, turkiksina tai koe-eläiminä on ryhdytty kyseenalaistamaan uudella tavalla.

Eläinoikeusajattelun lähtökohta on, että ihmisten tarpeet eivät saa automaattisesti ajaa muiden eläinten tarpeiden edelle. Myös eläimillä on oikeuksia ja tarpeita, jotka ihmisten tulisi ottaa huomioon. Eläimille ei vaadita samoja oikeuksia kuin ihmisille, sillä eläimiä ei hyödytä esimerkiksi mahdollisuus äänestämiseen. Sen sijaan eläimille oleellisia oikeuksia ovat esimerkiksi oikeus elää lajityypillisesti ja oikeus huolehtia poikasistaan.

Ympäröivä yhteiskunta antaa meille malleja, jotka hyväksymme helposti itsestään selvinä totuuksina. Moraaliset ratkaisut lähtevät kuitenkin yksilöistä. Totutut käytännöt muuttuvat vain, jos niistä keskustellaan ja niitä kyseenalaistetaan. Yhteiskunnallista keskustelua eläinten oikeuksista tulisikin lisätä.

Animalia toimii eläinten oikeuksien puolesta

Animalian mielestä jokaisella eläimellä on itseisarvo, jota tulee kunnioittaa. Eläimet tuntevat kipua, pelkoa, tuskaa ja mielihyvää.  Eläinten pito ei saa tuottaa eläimelle kärsimystä, ja ihmisten on turvattava eläinten lajinmukainen ja yksilökohtainen hyvinvointi. Taloudelliset seikat eivät saa olla syynä eläinten hyvinvoinnin heikentämiselle.

Animalian mielestä kaikille eläimille kuuluvat tietyt perusoikeudet, kuten oikeus toteuttaa lajityypillisiä käyttäytymistarpeita. Työskentelemme sen eteen, että nämä tietyt oikeudet tunnustetaan eläimille myös lainsäädännössämme.

Mitä voit tehdä?

Muutosta eläinten oikeuksien huomioimisessa ei tapahdu, ellei sitä vaadita. Voit itse edistää asiaa huomioimalla eläimet omassa elämässäsi: ryhdy kasvissyöjäksi, osta eläinkokeetonta kosmetiikkaa ja jätä turkikset kauppaan.

Tue Animalian työtä eläinten oikeuksien eteen lahjoittamalla toimintaamme!