Animalia-media on Suomen ensimmäinen eläinoikeusaiheinen verkkolehti

Animalia avasi uuden verkkojulkaisualustan, jonka tavoitteena on olla Suomen johtava eläinoikeusmedia.

Animalia-median päätarkoitus on tuoda esiin muunlajisiin eläimiin ja niiden oikeuksiin liittyvät uutisaiheet ja ajankohtainen tieteellinen tutkimustieto nopeasti saavutettavaksi. Animalia-media on Animalia-lehden rikastava sisarjulkaisu.

”Animalia-media syntyi tarpeesta saada paperisen lehden sisällöt paremmin saavutettavaksi. Se ei ole kuitenkaan lehden tapaan sidottu aikaan, vaan voimme tarttua aiheisiin heti tai sitten toisaalta tutkia jotain aihetta pidempään”, sanoo Animalia-median päätoimittaja Laura Uotila.

Animalia-media käsittelee aiheita, joista muista medioista saa harvemmin lukea. Vaikka eläinten oikeudet ja muut eläinaiheet nousevat nykyisin päivänpolttaviin puheenaiheisiin helpommin kuin ennen, eläinoikeuskenttä kaipaa säännöllisesti verkossa journalistista sisältöä julkaisevaa mediaa.

”Eläinoikeusaiheet jäävät liian usein muiden uutisten alle, tai niistä ei uutisoida lainkaan. Toivommekin uuteen julkaisuun kirjoituksia juuri tällaisista aiheista. Kuka päättää, miten eläimiä saa kohdella Suomessa ja miten siitä kirjoitetaan”, Uotila sanoo.

Animalia-media myös popularisoi eläimiin liittyvää tieteellistä keskustelua ja tutkimusta, ja sivustolla on tarkoitus julkaista Animalia-median toimituksen lisäksi erilaisten toimittajien, tutkijoiden ja julkisuudesta tuttujen henkilöiden artikkeleita ja näkökulmia.

Animalia-media on monimediainen, se tuottaa uutisia, ilmiöjuttuja, näkökulmia, podcasteja ja videoita. Lisäksi siellä julkaistaan Animalia-lehden artikkeleita, niiden jatkojuttuja ja rikastavaa sisältöä. Sillä on Animalia-lehden tapaan käytössä Julkisen sanan neuvoston Vastuullista journalismia -merkki, joka kertoo, että julkaisu noudattaa journalistin ohjeita.

Animalia-lehti ja sen sisarjulkaisu Animalia-media ovat Suomen ainoita eläinoikeusteemaisia uutismedioita. Niin lehden kuin verkkojulkaisunkin artikkelit pohjautuvat aina tutkittuun ja todennettuun tietoon, joka on peräisin luotettavista lähteistä. Animalia-lehteä on julkaistu vuodesta 1975, ja se on Kultti ry:n jäsenlehti.

Taiteen edistämiskeskus Taike myönsi Animalialle vuonna 2018 kulttuurilehtitukea 5 000 euroa Animalia-lehden verkkojulkaisualustan rakentamiseen. Alustan on suunnittelut ja toteuttanut Moretag Agency.

Lisätietoja

Laura Uotila
eläinsuojeluasiantuntija, Animalia-median päätoimittaja
puh. 050 543 9601 
laura.uotila(at)animalia.fi

Animaliamedia.fi

Animalia-lehti

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Sinua saattaisi kiinnostaa myös