4 tapaa, joilla ajetaan nopeaa muutosta eläinten kohteluun Suomessa

Animalia on asettanut selkeän tavoitteen uudelle eduskuntakaudelle: eläinlain nopea ja eläinten kannalta reilu viimeistely. Viime hallituskausi oli eläinpolitiikan kannalta erittäin hankala, kun hallitus kuunteli ensisijaisesti tuottajien huolia ja paljon vähemmän eläinjärjestöjä. Nyt tavoitteena on häkkikasvatuksen kieltävä, turkistarhauskieltoa kohti kulkeva ja eläinten itseisarvon tunnustava hallituskausi.

Miten sitten tavoitteita ajetaan eteenpäin käytännössä? Tässä on neljän kohdan listaus siitä työstä, jota Animalia tekee hallitusneuvottelujen alla parantaakseen eläinten oloja.

1. Animalia esittää avoimesti omat vaatimuksensa.

Animalia ja SEY julkaisivat vaalien alla yhteiset hallitusohjelmatavoitteensa, joita on yhteensä seitsemän kappaletta. Vaatimuksissa esitetään merkittäviä muutoksia nykyiseen eläinten tehotuotantoon. Nämä tavoitteet on toimitettu kaikille puolueille ja myös medialle. Vaatimukset ovat seuraavat:

 1. Laki eläinten hyvinvoinnista – valmistellaan uusi hallituksen esitys, jossa eläinten hyvinvointi turvataan keväällä 2019 rauennutta esitystä paremmin.
  1.1. Tuotantoeläinten kasvatus ahtaissa häkeissä tulisi kieltää samoin kuin kaikki liikkumisen estävät rakenteet (häkkikanalat, parsinavetat sekä emakoiden porsitus- ja tiineytyshäkit).
  1.2. Porsaiden kirurgisesta kastraatiosta tulisi luopua.
  1.3. Turkistarhaus tulisi lakkauttaa.
  1.4. Kissojen ja koirien tunnistusmerkintä ja rekisteröinti tulisi säätää pakolliseksi
  1.5. Eläinten verkossa myynnin ehtona tulisi olla myyjän vahva tunnistautuminen. Tällöin myyjä on jäljitettävissä, jos esimerkiksi eläin pian ostohetken jälkeen sairastuu ja kuolee
 2. Helsingin poliisi perusti ensimmäisenä Suomessa eläinsuojelurikoksiin erikoistuneen tutkintaryhmän. Vastaava toimintamalli otetaan käyttöön koko Suomessa.
 3. Maataloustukia suunnataan nykyistä enemmän kotimaisten kasviproteiinien tuotantoon eläintuotannon ylläpitämisen sijasta.
 4. Kasvisruuan kulutusta edistetään suhteessa lihan kulutukseen, esimerkiksi tuotteiden verotusta suuntaamalla.
 5. Eläinkokeille vaihtoehtoisten tutkimusmenetelmien rahoitusta lisätään.
 6. Suomeen perustetaan eläinsuojeluvaltuutetun virka.
 7. Eläinten hyvinvointikeskus siirretään Luonnonvarakeskuksen alaisuudesta takaisin yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan alaisuuteen. Eläinten hyvinvointikeskus voitaisi myös sijoittaa eläinsuojeluvaltuutetun toimistoon.

2. Animalia puhuu heille, jotka tekevät päätöksiä.

Animalia on jatkuvasti yhteydessä kansanedustajiin omista tavoitteistaan, tarjoaa lisäinformaatiota ja neuvoja eläinpolitiikan muotoilemiseen eläinoikeusnäkökulmasta käsin. Hallitusohjelmatavoitteista on tehty perusteluilla evästetty koonti, joka on toimitettu kaikille keskeisille poliittisille ryhmille.

Olemme pitäneet yhteyttä uuteen eduskuntaan sen valinnasta lähtien ja pyrimme pitämään keskusteluyhteyden mahdollisimman tiiviinä koko hallituskauden ajan.

3. Animalia luo painetta julkisuuden kautta.

Animalia tuo sosiaalisen ja perinteisen median kanavien kautta näkyviin, millaisia asioita suomalaiset toivovat hallitusneuvotteluissa eläinrintamalla ja miten poliitikot vastaavat näihin toiveisiin. Sosiaalisen median tilejämme ja uutiskirjettämme seuraavat kymmenet tuhannet suomalaiset.

Olemme korostaneet hallitusneuvottelujen alla, että 69 % suomalaisista vastustaa nykymuotoista turkistarhausta ja 139 000 ihmistä on allekirjoittanut eläinlakivetoomuksen, jossa vaaditaan laajoja muutoksia nykyiseen eläintuotantoon.

4. Animalia tuo kriittistä asiantuntemusta politiikkaan

Animalia on mukana keskeisissä eläinten oloihin vaikuttavissa paikoissa, kuten turkisasetuksen asiantuntijakuulemisessa ja tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnassa. Tuomme näissä paikoissa esiin tutkimustietoon ja eläinetiikkaan pohjaavia vaatimuksia eläinten olojen korjaamiseksi.

Kaikkien näiden asioiden tekeminen vaatii meiltä paljon perehtymistä, aikaa vievää yhteydenpitoa ja tinkimätöntä omistautumista. Samalla on mahdollista saavuttaa merkittäviä tuloksia, kuten häkkikasvatuksen kielto. Tue työtämme ryhtymällä kuukausilahjoittajaksemme — mitä enemmän meitä on, sitä paremmin voimme vaikuttaa!

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Sinua saattaisi kiinnostaa myös