Asetu ehdolle Animalian hallitukseen!

Haluatko tulla mukaan tekemään yhteiskunnallista muutosta? Animalian 30.3.2022 pidettävässä vuosikokouksessa hallitukseen valitaan uusia jäseniä erovuorossa olevien tilalle. Uudet jäsenet valitaan tehtävään yhdeksi tai kolmeksi vuodeksi. 

Mikä on Animalian hallituksen tehtävä?

Animalian hallitus edustaa Animalian jäsenistöä. Hallitus vastaa Animalian toiminnan suunnittelusta ja kehittämisestä sekä Animalian talouden ja omaisuuden hoidosta. Hallitus valvoo, että yhdistykselle annettujen lahjoitusten ehdot täytetään ja vastaa Animalian kokouksissa tehtyjen päätösten toteuttamisesta. Käytännössä Animalian hallitus ohjaa ja valvoo Animalian toimintaa, jota toteuttaa Animalian henkilöstö.

Mitä hallitus käytännössä tekee?

Animalian hallitus kokoontuu noin 10 kertaa vuodessa päättämään ajankohtaisista asioista. Maaliskuusta 2020 alkaen hallitus on kokoontunut etäyhteyksin. Myös pandemian jälkeen kokouksiin voi osallistua etäyhteyksin. Kokoukset järjestetään yleensä arki-iltaisin kello 17.30-20.00.

Kokousten lisäksi hallituksen jäsenet voivat osallistua työryhmätyöskentelyyn. Työryhmiä ovat mm. henkilöstöasioiden työryhmä, taloustyöryhmä, lehtiryhmä ja ilmasto- ja ympäristötyöryhmä sekä rekrytointipaneelit. Lisäksi vuoden aikana järjestetään yleensä vähintään yksi hallituksen ja toimiston yhteinen suunnittelupäivä.

Kuinka paljon aikaa hallitustyöskentelylle kannattaa varata?

Kokouksiin osallistumiseen ja niihin valmistautumiseen kannattaa varata vähintään joitakin tunteja kuukaudessa. Strategiatyöpajat, visiopäivät ja erilaisiin työryhmiiin osallistuminen lisäävät ajankäyttöä.

Kuka voi hakea Animalian hallitukseen?

Animalian hallitukseen voivat asettua ehdolle kaikki Animalian jäsenet, jotka haluavat tarjota näkemyksiään, osaamistaan ja aikaansa Animalian toiminnan edistämiseen. Animalian hallitusjäsenyys on vapaaehtoinen luottamustehtävä, ja toivomme hallitukseen erilaisia ihmisiä erilaisista taustoista. Tärkeintä on, että välität eläimistä ja haluat sitoutua edistämään eläinten asemaa Animalian kautta.

Toivomme hallitukseen hakemuksia ihmisiltä, joilla on halua kehittää järjestöä, osallistua Animalian linjausten muotoiluun, seurata järjestön taloutta sekä varmistaa, että Animalia on hyvä työnantaja.

Miten hallitus valitaan?

Animalian hallitukseen kuuluu 10-11 jäsentä. Animalian hallituksen valitsee Animalian vuosikokous, eli Animalian jäsenet. Vuosittain hallitukseen valitaan 4-5 jäsentä. Myös erovuorossa olevat jäsenet voivat asettua uudelleen ehdolle. Mikäli ehdokkaita ilmoittautuu enemmän kuin jaossa on paikkoja, uudet jäsenet valitaan äänestämällä.

Vuosikokouksessa valitaan myös puheenjohtaja vuodeksi. Lisäksi hallitus valitsee vuosikokouksen jälkeen pidettävässä järjestäytymiskokouksessa keskuudestaan varapuheenjohtajan, varainhoitajan ja sihteerin.

Animalian säännöt määrittelevät, miten hallitus valitaan.

Mitä minun pitää tehdä, jos haluan asettua ehdolle Animalian hallitukseen?

Hienoa, että haluat asettua ehdolle! Tässä keskeiset askeleet:

  1. Liity jäseneksi helmikuun loppuun mennessä ja maksa jäsenmaksu 6.3.2022 mennessä.
  2. Ilmoittaudu ehdokkaaksi 16.3.2022 mennessä (osoitteeseen heidi.kivekas@animalia.fi)
  3. Ilmoittaudu osallistujaksi vuosikokoukseen 23.3.2022 mennessä (osoitteeseen vuosikokous@animalia.fi)
  4. Ehdokkaita pyydetään vastaamaan muutaman kysymykseen sähköisesti. Vastauksistasi koostamme ehdokasesittelyn, jonka jaamme vuosikokousosallistujille.
  5. Valmistaudu esittelemään itsesi myös kokouksen aikana. Kokous pidetään lähtökohtaisesti etäyhteyden kautta.
  6. Osallistu vuosikokoukseen keskiviikkona 30.3.2022 kello 18.

Lisätietoja

Lisätietoja antaa sähköpostitse Animalian toiminnanjohtaja Heidi Kivekäs heidi.kivekas@animalia.fi

Animalian säännöt

Animalian toimintaperiaatteet

Toimintakertomus vuodelta 2020