Eläinpoliittinen vaalikone löytää kuntavaalien eläinystävälliset ehdokkaat

Kunnissa päätetään monista eläinten hyvinvointiin ja oikeuksiin liittyvistä asioista, kuten julkisten palveluiden ruokatarjonnasta, löytöeläinten hoidosta sekä eläinsuojeluvalvonnasta. Kuntavaalit järjestetään kaikissa Suomen kunnissa 13.6. Eläinpoliittinen vaalikone auttaa sopivan ehdokkaan etsimisessä.

Eläinpoliittinen vaalikone nostaa eläinkysymykset keskusteluun. Se antaa ehdokkaille areenan jakaa näkemyksiään kuntapolitiikan eläinasioista, ja samalla se antaa äänestäjille keinon etsiä ne ehdokkaat, jotka haluavat ajaa varmasti eläinten asiaa.

Animalia yhdessä SEY Suomen Eläinsuojelun kanssa on valmistellut viisi eläimiin liittyvää teemaa, joiden ympärille vaalikoneen kysymykset ovat rakentuneet. Vaalikoneessa ehdokkaat pääsevät vastaamaan muun muassa siihen, miten kasvisruuan osuutta voitaisiin lisätä kuntien julkisissa ruokahankinnoissa ja pitäisikö vegaaninen vaihtoehto olla tarjolla kaikille halukkaille joka päivä.

Keskeisiä asioita Eläinpoliittisessa vaalikoneessa ovat myös kissakriisiin ja löytöeläinten hoitoon liittyvät kysymykset. Tulisiko kuntien osoittaa resursseja hallitsemattomasti lisääntyvien kissapopulaatioiden hoitoon ja tulisiko löytöeläintoimintaa kilpailutettaessa olla yhtenä kriteerinä myös tarjottavan hoidon taso?

Eläinpoliittinen vaalikone etsii vastauksia myös siihen, pitäisikö valvontaeläinlääkäreiden määrää lisätä ja pitäisikö valvontaeläinlääkäritoiminnan olla ympärivuorokautista. Uutena asiana eläinjärjestöt nostavat pohdittavaksi sen, pitäisikö kuntien laatia suunnitelma eläinten hyvinvoinnin edistämisestä ja pitäisikö eläinten hyvinvointivaikutusten arviointi ottaa käyttöön kaikissa päätöksissä, jotka jollakin tavoin koskettavat eläimiä.

Vegaaninen ruoka nousi vaalikoneen suosikiksi

Vaalikoneeseen vastanneet ehdokkaat olivat hyvin yksimielisiä siitä, että vegaaninen vaihtoehto tulisi olla julkisessa ruokailussa tarjolla kaikille. Tätä kannatti 90 prosenttia vastanneista. Myös kaksi kasvisruokapäivää viikossa sai vankkaa kannatusta: 69 prosenttia vastanneista ehdokkaista oli valmis kannattamaan tätä.

Kaikkein eniten vaalikoneeseen vastanneet ehdokkaat kannattivat kuitenkin sitä, että löytöeläinten olosuhteita parannetaan: huimat 98 % vastanneista oli samaa tai lähes samaa mieltä väitteestä, että löytöeläinten pito-olosuhteiden on oltava sellaiset, että niissä pystytään takaamaan eläimen hoito, toipuminen, virikkeistäminen ja tarvittaessa totuttelu ihmisen läsnäoloon ja käsittelyyn. Myös vastuullisesta kissanpidosta valistamista pidettiin tärkeänä: 95 % vastanneista oli valmis kannattamaan sitä.

Kuntavaalit ovat eläinvaalit

Kuntien valtuustoilla on paljon vaikutusvaltaa myös eläimiä ja niiden hyvinvointia koskevissa päätöksissä. Ei siis ole yhdentekevää, ovatko ehdokkaat valmiit ajamaan myös eläinten asiaa. Tutustu Eläinpoliittiseen vaalikoneeseen ja etsi sen avulla ehdokas, jolle eläinten oikeudet ovat tärkeitä!

Kuva: Max Kleinen / Unsplash

Laura Uotila
eläinsuojeluasiantuntija