Vuohet

Vuohien kasvatus on suhteellisen pieni tuotannonala: Suomessa on hieman vajaa 5000 vuohta noin 400 tilalla. Tärkein vuohitalouden tuote on maito. Yksi kuttu voi tuottaa 1000 litraa maitoa vuodessa, mutta parhaimmillaan tuotos voi olla jopa 1500 litraa. Pienimuotoisessa kotitarvetuotannossa kutun maidontuotanto voi jäädä muutamiin satoihin litroihin vuodessa. Lihaa, nahkoja ja karvaa hyödynnetään myös jonkin verran, lähinnä kotitarpeisiin. Vuohenliha ei ole vakiinnuttanut asemaansa Suomessa ja siksi pukkikilit lopetetaan usein pian syntymän jälkeen.

Kutut poikivat keväisin 1-3 kiliä. Ne voivat tuottaa useammankin vuoden maitoa poikimisen jälkeen, joten kaikkia yksilöitä ei tarvitse astuttaa vuosittain. Tuotantokuttuja pidetään yleensä pienissä kuttuloissa karsinoissa tai suuremmissa pihattotyyppisissä, lypsyasemilla varustetuissa kuttuloissa.

Vuohet voivat käyttää ravinnokseen monipuolisemmin puita, pensaita ja kasveja kuin muut kotieläimet. Niiden suun limakalvosto on paksumpaa kuin esimerkiksi lampailla. Kasvien monipuolisesta hyödyntämisestä johtuen vuohia voidaan käyttää maisemanhoidollisiin tarkoituksiin. Vuohille kiipeily on lajinomaista.

Luomuvuohilla on samat tilavaatimukset kuin luomulampailla: Aikuista vuohta kohden on oltava 1,5 m2 tilaa. Tavanomaisessa tuotannossa riittää 1 m2 tilaa vuohta kohden.

Suurin osa Suomessa myytävistä vuohenmaitotuotteista on tuotu ulkomailta.