Yhdessä muiden eläinten puolesta

Työmme toislajisten eläinten hyväksi perustuu lähes täysin yksityishenkilöiden tukeen.

Pitkäjänteistä ja sinnikästä työtä – yhdessä

Animalia on eläinasioiden asiantuntija, joka tuo ihmisiä yhteen parantamaan muiden eläinten asemaa ja hyvinvointia. Vaikuttava työ on mahdollista tukijoidemme ansiosta, sillä työmme perustuu lähes täysin yksityishenkilöiden tukeen. Lahjoitusten ja jäsenmaksujen avulla teemme töitä toislajisten eläinten hyväksi yhdessä poliittisten päättäjien kanssa ja keskustelemme aktiivisesti julkisuudessa muiden eläinten asioista. Työskentelemme myös lasten ja nuorten parissa kouluvierailutoimintamme puitteissa.

Keskitymme suuriin muunlajisiin eläimiin liittyviin epäkohtiin, joissa he kärsivät turhaan. Miljoonat tuotanto-, turkis– ja koe-eläimet ansaitsevat parempaa. Nykyisille toimintatavoille on olemassa vaihtoehtoja.

Yhdessä tukijoidemme kanssa työskentelemme pitkäjänteisesti parantaaksemme muiden lajien asemaa yhteiskunnassamme ja saadaksemme aikaan merkittäviä edistysaskeleita eläinten hyvinvointiin, oloihin ja kohteluun.

Vaikuttavaa toimintaa sinun tuellasi 

Lahjoitusten ja jäsenmaksujen avulla pystyimme vuonna 2017 keskittymään erityisesti eläinsuojelulain uudistuksen parissa tehtävään työhön. Jäsenten ja lahjoittajien tuella työskentelemme muunlajisten eläinten puolesta pitkäjänteisesti monella eri tasolla: teemme kuluttajakampanjointia, vetoamme yrityksiin ja peräänkuulutamme muutoksia lakeihin ja asetuksiin. Osallistumme poliittisiin työryhmiin, tapaamme poliitikkoja ja valmistelemme lausuntoja. Monitasoinen yhteiskunnallinen vaikuttaminen takaa sen, että työstämme on apua mahdollisimman monelle eläimelle.

>> Lue myös: Tässä 100 tekoa jotka teimme eläinten puolesta vuonna 2017

Yksityishenkilöiden tuella on valtava merkitys eläinten asioiden edistämiselle. Animalian varoista yli 90 prosenttia tulee yksityishenkilöiltä jäsenmaksujen sekä kerta- ja kuukausilahjoituksien muodossa. Yksityisten henkilöiden tuen merkitys korostuu jatkuvasti, koska valtio säästää eläinsuojelustakin.
Tukijoidemme ansiosta vaikuttava ja määrätietoinen työ eläinten puolesta on mahdollista. Yhdessä saamme askel askeleelta aikaan merkittäviä muutoksia eläinten hyväksi ja rakennamme eläimille parempaa tulevaisuutta.

Mistä rahoitus koostuu ja miten kulut jakautuvat?

Yksityishenkilöiden tuen osuus oli vuonna 2017 93 prosenttia kokonaisrahoituksestamme, mikä on 12 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuonna 2016. Osuuden kasvu johtuu alati pienentyvistä valtiollisten tukien osuuksista.

Vuonna 2017 73 prosenttia kokonaisrahoituksesta käytettiin työhön muunlajisten eläinten hyväksi. Eläinpoliittisen toiminnan ja tuotantoeläinkampanjoinnin osuudet ovat hieman muita suurempia ensisijaisesti Lainsuojaton-kampanjasta ja muusta eläinsuojelulain kokonaisuudistukseen liittyvästä toiminnasta johtuen.

Rahoituksesta 27 prosenttia kului välttämättömiin hallinnon, raportoinnin ja varainhankinnan kuluihin. Animalian palveluksessa työskentelee seitsemän palkattua työntekijää. Palkatut ja ammattimaiset työntekijät ovat avainasemassa, kun toimintaa halutaan kehittää ja suunnitella pitkäjänteisesti ja vaikuttavasti. Palkkauksemme noudattelee suomalaista keskiansiotasoa.

Lämmin kiitos, että olet mukana.

Yhteinen työmme eläinten hyväksi ei olisi mahdollista ilman jäseniä ja kuukausilahjoittajia, aineettoman lahjan hankkineita, pieniä ja suuria kertalahjoituksen tehneitä, verkkokaupassa asioineita ja muulla tavoin toimintaa tukevia. Yksityishenkilöiden lisäksi myös yritysyhteistyökumppaneillamme sekä muilla toimintaamme tukevilla yhteisöillä on suuri merkitys.

Jokaisen tuki on arvokas ja edesauttaa toiminnan jatkumisen tehokkaana. Mitä enemmän meitä on, sitä paremmin voimme vaikuttaa.

Mitä tuellasi saadaan aikaan?

Näkyvä kampanjointi ja vaikuttavat uudet avaukset

Tukesi avulla eläinlakiuudistukseen keskittynyt Lainsuojaton-kampanjamme huipentui näyttävästi helmikuussa 2018. Eläinten ääni -mielenosoitukseen osallistui Helsingissä yli 1000 marssijaa, ja lakiluonnoksesta jätettiin ennätyksellisesti yli 400 pääosin kriittistä lausuntoa.
Työ jatkuu: seuraava suurkampanjamme nostaa eläinoikeuskeskusteluun unohdetun eläinryhmän eli kalat.

Mediaesiintymiset ja julkinen keskustelu

Animalia on esiintynyt eläinkysymysten asiantuntijana viimeisen vuoden aikana muun muassa Yleisradion pääuutislähetyksessä, A-Talk ja Perjantai -ohjelmissa, lukuisissa suomen- ja ruotsinkielisissä radiolähetyksissä sekä kymmenissä lehtijutuissa.

Mediatyö ja ammattimainen viestintä vaativat suunnitelmallisuutta ja pitkäjänteistä otetta.

Aktiivinen kansalaisuus alkaa nuorista

Yläkouluille ja lukioille suunnattu kouluvierailutoimintamme herättelee nuoret pohtimaan eläineettisiä kysymyksiä. Vuonna 2017 toteutimme 60 vierailua, joiden arvioimme tavoittaneen noin 1200 nuorta.

Kun kipinä eläinoikeus työhön on herännyt, parikymmentä alueosastoamme tarjoavat monimuotoisia osallistumisen mahdollisuuksia valtakunnallisesti. Lisäksi toimintaamme työpanoksellaan tukevat sadat vapaaehtoiset joka vuosi.

Stop The Trucks

Yhteistyöllä laajaa vaikuttavuutta Suomessa ja maailmalla

Animalia on jäsenenä muun muassa kansainvälisissä Fur Free Alliance ja Eurogroup for Animals -verkostoissa. Kansainvälisten kumppaneidemme tuella osallistumme Euroopan laajuisten vetoomusten toteuttamiseen ja pystymme tiedottamaan kansainvälisistä eläinuutisista nopeasti. Yhdessä ylläpidämme myös eläinkokeettoman kosmetiikan listaa sekä turkittomien liikkeiden listaa.

Tuemme myös rahallisesti muita alan toimijoita, kuten Eläinsuojelukeskus Tuulispäätä sekä eläinjärjestöjä Virossa, Romaniassa ja Bulgariassa.

Tiedottaminen ja mediatuotanto

Animalia julkaisee tiedotteita tai verkkoartikkeleita keskimäärin kerran viikossa. Lisäksi tuotamme lähes päivittäin someen kuvia, videoita ja muita viraalisisältöjä, jotka tavoittavat kymmenistä tuhansista jopa satoihin tuhansiin ihmisiä kerrallaan. Animalia julkaisee myös Suomen ainoaa eläinoikeuskysymyksiin keskittynyttä podcastia.

Vaikuttavuuden takaamiseksi on meidän pystyttävä tarvittaessa reagoimaan pinnalle nouseviin aiheisiin nopeastikin.

Julkaisut, raportit ja tutkittu tieto

Vuonna 2017 julkaisimme definitiivisen eläinlakiteoksen Uusi eläinlaki, joka myös jaettiin kaikille kansanedustajille. Vuoden laatulehti -yleisöäänestyksen voittanut Animalia-lehti ilmestyi neljä kertaa. Julkaisimme myös laajan selvityksen turkistuotteiden merkintöjen puutteellisuuksista. Erilaiset materiaalit ja tietovihkoset julkaisemme aina myös sähköisesti saavutettavuuden takaamiseksi.

Jos et vielä ole mukana, liity tukijaksi nyt!

 

 

Poliisihallitus on myöntänyt rahankeräysluvan Animalialle 4.11.2016. Toimeenpanoaika on 1.1.2017–31.12.2021 ja lupa kattaa koko Suomen Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Päätöksen numero RA/2016/719.