Vaikuttavaa toimintaa eläinten puolesta. 

Tuellasi pitkäjänteinen työ on mahdollista.

Animalian toiminnan rahoitus pääosin yksityisiltä tukijoilta

Animalia toimii miljoonien turkiseläinten, kymmenien miljoonien tuotantoeläinten ja satojen tuhansien koe-eläinten puolesta monin eri tavoin. Näiden eläinten asioita ajetaan tiedottamalla, kampanjoimalla sekä vaikuttamalla lainsäädäntöön, yleiseen mielipiteeseen ja arkipäiväisiin kulutuspäätöksiin. Jotta Animalia voi toimia pitkäjänteisesti, tehokkaasti ja myös kansainvälisesti, tarvitaan rahallista tukea.

Valtaosa Animalian rahoituksesta tulee yksityisiltä tukijoilta jäsenmaksujen ja lahjoitusten muodossa. Tulevaisuudessa yksityisten tukijoiden merkitys edelleen kasvaa valtion säästäessä tuista myös eläinsuojelun saralla.

Tuet käytetään tehokkaasti eläinten hyväksi

Jäsenmaksut ja lahjoitukset käytetään tehokkaasti työhön eläinten puolesta. Vuonna 2015 lahjoitetusta eurosta ohjautui työhön eläinten puolesta 81 senttiä. Työhön eläinten puolesta sisältyy järjestön viestintä ja kampanjointi, eläinpoliittinen toiminta sekä koulut ja nuorisotyö.

Työ eläinten puolesta jakaantuu järjestön päätoimintakohteisiin; tuotantoeläimet, turkiseläimet ja koe-eläimet sekä eläinpoliittiseen toimintaan. Lisäksi Animalia toimii mahdollisuuksien mukaan myös muiden eläinten käyttöön liittyvien kysymysten, kuten eläinten viihdekäytön, parissa. Animalia on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton järjestö, joka toimii vain avoimin ja laillisin keinoin.

Mistä rahoitus koostuu ja miten kulut jakautuvat?

Lämmin kiitos, että olet mukana

Animalian työ ei olisi mahdollista ilman jäseniä ja kuukausilahjoittajia, aineettoman lahjan hankkineita, kertalahjoituksen tehneitä, verkkokaupassa asioineita ja muulla tavoin toimintaa tukevia. Myös yritysyhteistyökumppaneilla ja suurlahjoittajilla on valtava merkitys toiminnalle eläinten puolesta. Jokaisen tuki on arvokas ja edesauttaa toiminnan jatkumisen vaikuttavana.

Tässä muutama esimerkki siitä, mitä tuellasi saadaan aikaiseksi

 Tiedottaminen on vaikuttamista

Jotta eläinten asioista voidaan kertoa laajalle yleisölle vaikuttavasti, täytyy viestinnän olla jatkuvaa ja ammattimaista. Verkkopalvelua täytyy ylläpitää, lehteä toimittaa, sosiaalisen median kanavissa tulee olla läsnä, keskusteluihin täytyy reagoida ja yhteyksiä mediaan ylläpitää.

 Tapahtumat, luennot ja keskustelutilaisuudet tavoittavat yleisöä

Animalia järjestää ympäri Suomen kaikille avoimia tapahtumia, joissa syvennetään ja levitetään tietoutta eläinasioista. Tapahtumissa kuunnellaan kansainvälisiä asiantuntijoita, katsotaan dokumentteja ja maistellaan kasvisruokia. Kesällä 2017 Vegekesä-kiertue kiertää taas pitkin Suomea.

 Kouluvierailut ja materiaalit opetuksen tueksi

Eläinetiikka, järjestötoiminta ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen kiinnostavat nuoria. Animalia järjestää noin 50 kouluvierailua lukukaudessa ja tarjoaa kouluille runsaasti materiaalia opetuksen tueksi.

Kampanjointi vaatii laadukkaita materiaaleja

Animalia tuottaa vuosittain paljon erilaista materiaalia, jotta eläinten asiat saavat näkyvyyttä. Materiaalia tuotetaan jatkuvasti niin perinteiseen kuin sähköiseen mediaan, niin kuluttajille kuin poliitikoille.

Esimerkiksi alkuvuodesta 2017 julkaisimme selvityksen aitoja turkissomisteita sisältävien tekstiilien merkinnöistä. Se on osa kymmenen EU-maan kansainvälistä projektia, jonka kaikki tulokset julkistetaan myöhemmin. Selvityksen avulla pyrimme vaikuttamaan lainsäädäntöön EU-tasolla.

 Yhteistyöllä laajaa vaikuttavuutta

Animalia pitää jatkuvasti yhteyksiä eri tahoihin. Esimerkiksi eläinkokeettoman kosmetiikan ja turkittomien liikkeiden lista vaatii ylläpitoa ja yhteydenpitoa, jotta uusia suomalaisia tuotemerkkejä sitoutuisi niin turkittomuuteen kuin eläinkokeettomuuteenkin. Lastenvaatemerkki Reima sitoutui turkittomuuteen vuoden 2015 lopulla.

Eläinten hyväksi täytyy tehdä töitä laajalla rintamalla, ja siksi tuemme myös muita eläinten puolesta toimivia tahoja, kuten Eläinsuojelukeskus Tuulispäätä ja Loomus-järjestöä Virossa. Lisäksi Animalia on jäsenenä useissa kansainvälisissä organisaatioissa.

 Pitkäjänteinen työ tuottaa tulosta

Yksi suurimmista voitoista vuonna 2015 oli Särkänniemen delfinaarion sulkeutuminen. Sulkemispäätökseen vaikutti asenneilmapiirin muutos, mikä todistaa järjestöjen sinnikkään kampanjoinnin merkityksen.

Animalia on ollut aktiivisesti mukana keskusteluissa delfiinien sijoituksesta. Vaadimme, että uudessa eläinsuojelulaissa luonnonvaraisten eläinten käyttö sirkuksissa ja delfinaarioissa kielletään.

Tule mukaan! Valitse sinulle sopiva tapa tukea toimintaa.

Poliisihallitus on myöntänyt rahankeräysluvan Animalialle 4.11.2016. Toimeenpanoaika on 1.1.2017–31.12.2021 ja lupa kattaa koko Suomen Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Päätöksen numero RA/2016/719.