Yhdessä eläinten puolesta

Työmme eläinten hyväksi perustuu lähes täysin yksittäisten ihmisten tukeen.

Pitkäjänteistä ja sinnikästä työtä eläinten hyväksi – yhdessä.

Animalia on eläinasioiden asiantuntija, joka tuo ihmisiä yhteen parantamaan eläinten asemaa ja hyvinvointia. Vaikuttava työ eläinten puolesta on mahdollista tukijoidemme ansiosta, sillä työmme perustuu lähes täysin yksittäisten henkilöiden tukeen. Lahjoitusten ja jäsenmaksujen avulla teemme töitä eläinten hyväksi yhdessä poliittisten päättäjien kanssa ja keskustelemme aktiivisesti julkisuudessa eläinten asioista. Työskentelemme myös lasten ja nuorten parissa.

Keskitymme suuriin eläimiin liittyviin epäkohtiin, joissa eläimet kärsivät turhaan. Miljoonat tuotanto-, turkis- ja koe-eläimet ansaitsevat parempaa. Nykyisille toimintatavoille on olemassa vaihtoehtoja.

Yhdessä tukijoidemme kanssa työskentelemme pitkäjänteisesti parantaaksemme eläinten asemaa yhteiskunnassamme ja saadaksemme aikaan merkittäviä edistysaskeleita eläinten hyvinvointiin, oloihin ja kohteluun.

Valtaosa toiminnasta rahoitetaan yksityishenkilöiden tuella

Lahjoitusten ja jäsenmaksujen avulla olemme voineet keskittyä viime aikoina erityisesti eläinsuojelulain uudistuksen parissa tehtävään työhön. Tukijoidemme ansiosta voimme osallistua lain uudistamiseen virallisten työryhmien kautta, sekä jatkuvasti vaikuttaa uuden eläinlain lisäksi muihinkin eläimiin liittyviin poliittisiin päätöksiin. Saamamme tuen ansiosta voimme osallistua aktiivisesti julkiseen keskusteluun, tuottaa tutkittua tietoa ja aktivoida kansalaisia toimintaan eläinten hyväksi.

Yksityishenkilöiden tuella on valtava merkitys eläinten asioiden edistämiselle. Animalian varoista yli 80 prosenttia tulee yksityishenkilöiltä jäsenmaksujen sekä kerta- ja kuukausilahjoituksien muodossa. Yksityisten henkilöiden tuen merkitys korostuu jatkuvasti, koska valtio säästää eläinsuojelustakin.

Tukijoidemme ansiosta vaikuttava ja määrätietoinen työ eläinten puolesta on mahdollista. Yhdessä saamme askel askeleelta aikaan merkittäviä muutoksia eläinten hyväksi ja rakennamme eläimille parempaa tulevaisuutta.

Mistä rahoitus koostuu ja miten kulut jakautuvat?

Vuonna 2016 yksityisten henkilöiden tuen osuus kokonaisrahoituksestamme oli 81 %. Toimintamme rahoituksesta 74 % käytettiin työhön eläinten puolesta ja loput välttämättömiin hallinnon, raportoinnin ja varainhankinnan kuluihin. Työhön eläinten puolesta sisältyy eläinpoliittisen toiminnan ja kampanjoinnin lisäksi myös viestintä sekä koulu ja nuorisotyö. Vuonna 2016 työssämme eläinten hyväksi korostui etenkin eläinpoliittinen toiminta ja tuotantoeläimet. Animalialla on seitsemän palkattua työntekijää. Järjestön palkkataso on Suomen keskiansiotason luokkaa.

Lämmin kiitos, että olet mukana.

Yhteinen työmme eläinten hyväksi ei olisi mahdollista ilman jäseniä ja kuukausilahjoittajia, aineettoman lahjan hankkineita, pieniä ja suuria kertalahjoituksen tehneitä, verkkokaupassa asioineita ja muulla tavoin toimintaa tukevia. Yksityishenkilöiden lisäksi myös yritysyhteistyökumppaneillamme sekä muilla toimintaamme tukevilla yhteisöillä on suuri merkitys.

Jokaisen tuki on arvokas ja edesauttaa toiminnan jatkumisen tehokkaana. Mitä enemmän meitä on, sitä paremmin voimme vaikuttaa.

Mitä tuellasi saadaan aikaan?

uusi elainlaki_2_600 x 600

Poliittinen vaikuttaminen

Olemme voineet keskittyä pitkäjänteisesti eläinsuojelulain parissa tehtävään työhön. Paitsi, että osallistumme virallisten työryhmien toimintaan ja kampanjoimme edistyksellisen eläinlain puolesta, tuotamme myös tutkittua tietoa.

Keväällä 2017 julkaistu Uusi eläinlaki –kirja tarjoaa tietoa eläinten hyvinvoinnistapäättäjille, kansalaisille ja medialle, ja siihen liittyen järjestetään toimittajakoulutuksia ja yleisötilaisuuksia. Kirja jaetaan kaikille 200 kansanedustajalle. 

DEF_Country info_Finland_RGB

Julkisen keskustelun ylläpitäminen, julkaisut ja raportit

Tuotamme vuosittain paljon erilaista materiaalia, jotta eläinten asiat saavat näkyvyyttä. Selvitykset, raportit, esitteet ja tietovihkot julkaistaan myös sähköisesti, jotta ne ovat laajasti kaikkien saatavilla.

Alkuvuodesta 2017 julkaisimme selvityksen aitoja turkissomisteita sisältävien tekstiilien merkinnöistä. Lähetimme myös avoimen kirjeen Luhdan toimitusjohtajalle asian tiimoilta.

Yhteistyöllä laajaa vaikuttavuutta

Teemme paljon yhteistyötä eri tahojen kanssa. Kansainvälinen kehitys edesauttaa myös työtämme Suomessa, joten olemme mukana monissa kansainvälisissä verkostoissa. Eläinkokeettoman kosmetiikan ja turkittomien liikkeiden lista vaatii myös jatkuvaa ylläpitoa, jotta uusia suomalaisia tuotemerkkejä sitoutuisi niihin. Yritysyhteistyökumppaniemme kanssa edesautamme eläinystävällisten arjen valintojen tekemistä.

Viime vuosina olemme tukeneet myös muita eläinten puolesta toimivia tahoja, kuten Eläinsuojelukeskus Tuulispäätä ja Loomus-järjestöä Virossa.

pakopeli_porsaat

Tapahtumissa kohtaamme kansalaisia

Animalia järjestää ympäri Suomen kaikille avoimia tapahtumia, joissa syvennetään ja levitetään tietoutta eläinasioista. Tapahtumissa kuunnellaan kansainvälisiä asiantuntijoita, kouluttaudutaan eläinten asioista, katsotaan dokumentteja ja maistellaan kasvisruokia.

Kesällä 2017 Lainsuojaton -kampanja jalkautuu kesätapahtumiin aivan uudella tavalla. Pako eläintilalta pakopeli konkretisoi tuotantoeläinten oloja kokemuksellisesti ja levittää tietoa eläinten oloista. Pelaamaan kutsutaan myös vaikuttajia.

Animalia_lehti_600x600

Tiedottaminen on vaikuttamista

Jotta eläinten asioista voidaan kertoa laajalle yleisölle vaikuttavasti, täytyy viestinnän olla jatkuvaa ja ammattimaista. Verkkopalvelua tulee ylläpitää, lehteä toimittaa ja sosiaalisen median kanavissa olla läsnä. Julkinen keskustelu ja mediatyö vaativat niin nopeaa reagointia, kuin myös pitkäjänteistä suunnittelua.

Vuonna 2016 otimme nopeasti kantaa muun muassa Sokoksen turkittomuuteen ja Särkänniemen delfiineihin liittyen.

eläimille-oikeuksia-kansi

Nuoriin vaikuttaminen ja kouluttaminen

Nuorissa on tulevaisuus! Eläinetiikka, järjestötoiminta ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen kiinnostavat nuoria. Koulutamme myös eläimistä kiinnostuneita eläinten oikeuksiin, hyvinvointiin ja itseisarvoon liittyvissä kysymyksissä sekä yhteiskunnallisen vaikuttamisen tavoista.

Vuonna 2016 järjestimme 69 kouluvierailua ympäri Suomen. Lisäksi tarjoamme jatkuvasti kouluille runsaasti materiaalia opetuksen tueksi. 

Jos et vielä ole mukana, liity tukijaksi nyt!

Poliisihallitus on myöntänyt rahankeräysluvan Animalialle 4.11.2016. Toimeenpanoaika on 1.1.2017–31.12.2021 ja lupa kattaa koko Suomen Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Päätöksen numero RA/2016/719.