Miljoona kansalaista vaatii Euroopan unionia lopettamaan sikojen silpomisen

Miljoona kansalaista vaatii Euroopan unionia lopettamaan sikojen silpomisen

Euroopan sika-ala rikkoo rutiininomaisesti eurooppalaisia hyvinvointilakeja ja toimii kansalaisten mielipiteen vastaisesti, kun se tavoittelee yhä suurempia taloudellisia voittoja. Animalia ja sen kattojärjestö Eurogroup for Animals muiden jäsenjärjestöjensä kanssa vaativat Euroopan komissiota puuttumaan tilanteeseen.

Lähes puolitoista vuotta kestäneellä End Pig Pain -kampanjalla Eurogroup for Animals ja sen 64 jäsenjärjestöä paljastivat sikojen huonot elinolosuhteet ja laittoman käsittelyn, jota ne joutuvat kohtaamaan kaikkialla Euroopassa.

Miljoonan kansalaisen allekirjoituksen saanut End Pig Pain -kampanja pyytää eurooppalaisia maatalousministereitä ja Euroopan komissiota lopettamaan kaikki sioille tehtävät kivuliaat toimenpiteet ja varmistamaan EU:n sikadirektiivin asianmukaisen täytäntöönpanon. Kampanjan saama tuki osoittaa, että EU:n kansalaiset ovat yhä tietoisempia ja vaativat muutosta eläinten kohteluun ja elinolosuhteisiin.

Kastroinnista luvattiin luopua jo vuonna 2010

Useissa maissa katkaistaan edelleen sikojen saparot rutiininomaisesti, vaikka se on kiellettyä EU:ssa. Suomi ja Ruotsi noudattavat tätä kieltoa. EU-laki kuitenkin sallii sikojen kastraation ilman kivunlievitystä, ja myös Suomessa on laillista kastroida porsaat ilman kivunlievitystä, jos ne ovat alle viikon ikäisiä. Uusi laki eläinten hyvinvoinnista on näillä näkymin tuomassa asiaan muutoksen, jolloin kivunlievitys olisi pakollista toimenpiteen yhteydessä. Tämä tarkoittaa käytännössä kuitenkin vain pelkän kastroinnin yhteydessä annettavan kipulääkkeen käyttöä, vaikka toimenpide on äärimmäisen kivulias. Ruotsissa on käytössä pakollinen puudutus, ja tämä tulee ottaa käyttöön myös Suomessa. Tavoitteena tulee kuitenkin olla kokonaan kastraatiosta luopuminen niin Suomessa kuin koko Euroopassa, ja tähän ovat liha-alan toimijat meillä ja muualla Euroopassa jo vuonna 2010 sitoutuneet.

”EU:n sikadirektiivin puutteellinen käyttöönotto on hyvä esimerkki kansallisten ja EU-säädösten tehottomuudesta, kun voimakkaat taloudelliset intressit ovat ristiriidassa eläinten hyvinvoinnin kanssa. Kirurgisen kastraation kohdalla vapaaehtoiset sitoumukset ovat selkeästi pettäneet. Liian vähän on tapahtunut sen jälkeen, kun alan toimijat sitoutuivat luopumaan kastraatiosta vuonna 2010. Monta vuotta on kulunut, eivätkä nämä sitoumukset ole johtaneet mihinkään. Emme voi odottaa enää. Rutiininomaiset kipua aiheuttavat toimenpiteet on lopetettava ja sioille on taattava parempi hoito”, sanoo eurokansanedustaja ja Euroopan parlamentin eläinten hyvinvointiryhmän puheenjohtaja Sirpa Pietikäinen.

Kampanjan aikana tuotettiin useita tutkimusraportteja ympäri Eurooppaa. Tutkimuksissa paljastui sikojen epäinhimillistä kohtelua ja elinolosuhteita. Katso lisätietoja alta.

Kaikki Animalian julkaisemat End Pig Pain –tiedotteet ja uutiset.

Lisätietoa tutkimuksista:

11/9/2018 new investigation exposes severe abuses on pigs destined for parma ham production

26/3/2018 Six shocking investigations reaffirm systematic cruel and unlawful practices in Parma ham production

9/1/2018 Pig welfare crisis continues: European Declaration on alternatives to painful surgical castration fails to deliver

21/12/2017 ANDA, AVATMA, FAADA: Spanish Agriculture Ministry takes first steps to end pig tail docking

13/9/2017 Europe’s pig sector faces animal welfare crisis

24/8/2017 End Pig Pain photography exhibition at the European Parliament in Strasbourg

4/5/2017 EU citizens act to End Pig Pain

21/3/2017 Pigs forced to live among putrefying pen mates