Yleisö saa äänestää vuoden eläinvastaisimman tahon – ehdolla tehotuotantolobbarit

Yleisö saa äänestää vuoden eläinvastaisimman tahon – ehdolla tehotuotantolobbarit

Vuoden eläinvastaisuuspalkinto Anti Animalia annetaan vuosittain taholle, joka on toiminnallaan aiheuttanut erityistä haittaa eläinten hyvinvoinnille ja oikeuksille. Tänä syksynä yleisö voi äänestää voittajaehdokasta tehotuotannon lobbareista, jotka ovat edistäneet tehotuotantoa eniten vuonna 2018. Kampanja ja äänestys avataan kansainvälisenä Eläinten päivänä 4.10.

Vuoden 2018 ehdokkaat ovat varmistaneet lobbauksen avulla epäeettisen lihantuotannon ja turkistuotannon jatkumisen Suomessa kansalaisten tahdon vastaisesti. Aihe on ajankohtainen etenkin nyt, kun lakiehdotus eläinten hyvinvoinnista on tällä viikolla ollut eduskunnan lähetekeskustelussa.

Mukana äänestyksessä ovat Atria ja Snellman, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK, Suomen Siipikarjaliitto ja Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto STKL. Ehdokkaat ovat pyrkineet aktiivisesti vaikuttamaan uudistettavaan eläinsuojelulakiin, vähätelleet tehotuotannon eläinsuojelurikkomuksia tai sivuuttaneet eläinten hyvinvoinnin. Ehdokasvalintaan vaikuttaneisiin tekijöihin voi tutustua tarkemmin äänestyksen verkkosivuilla.

“Istuvassa eduskunnassa on 34 MTK:n jäsentä. MTK:n valta ja kädenjälki näkyy esimerkiksi parhaillaan eduskunnan käsittelyssä olevassa lakiehdotuksessa eläinten hyvinvoinnista. Hyvistä lähtökohdista huolimatta lakiehdotus typistyi muotoon, jossa monet näennäisesti parannuksilta kuulostavat pykälät vesitetään poikkeuksin. Tätä ovat ajaneet myös Atria ja Snellman lausunnoillaan lakiin. Siipikarjaliitto on ehdolla, koska he ovat todenneet kaiken suomalaisen broilerintuotannon olevan eettistä. STKL taas edistää epäeettistä turkistuotantoa alan itsensä kehittämien sertifikaattien turvin eikä tartu riittävän tehokkaasti eläinten hyvinvointiongelmiin, kuten lajityypillisten käyttäytymistarpeiden mahdollistamiseen tai jalostukseen ja jättikettuihin”, Animalian kampanjavastaava Veikka Lahtinen kertoo.

Vastuuta tuotantoeläinten pahoinvoinnista kartetaan

Vuoden eläinvastaisuuspalkinnon äänestyksen tavoitteena on nostaa esiin se, kuinka eri tahot ylläpitävät tehotuotantoa Suomessa vaikuttamalla aktiivisesti päättäjiin, poliitikkoihin ja mediaan.

“Tästä hyvä esimerkki on esimerkiksi juuri käsiteltävänä oleva lakiesitys eläinten hyvinvoinnista, jossa puhuu tutkimustiedon sijaan raha, vaikka esimerkiksi tällä viikolla kuulluissa puheenvuoroissa lakiesityksen lähetekeskusteluissa vakuuteltiin toista. Lobbareiden ääni kuului esitystä puolustavien puheenvuorojen taustalla. Anti Animalia -äänestyksessä haluamme tuoda esiin tahot, jotka ovat mielestämme räikeimmin edistäneet tehotuotantoa lakivalmistelun aikana tai muuten julkisessa keskustelussa eläintuotannosta”, sanoo Animalian toiminnanjohtaja Mai Kivelä.

Nykyisenkaltainen tehotuotanto estää eläinten luontaisten käyttäytymistarpeiden toteutumisen, ja esimerkiksi äärimmäiseen kasvuun tähtäävä jalostus aiheuttaa eläimille kipua ja kärsimystä. Suomessa teurastetaan ruuantuotannon tarpeisiin vuosittain yli 74 miljoonaa eläintä. Turkiseläimiä tapetaan vain niiden turkkien vuoksi vuosittain neljä miljoonaa.

Äänestysvoittaja selviää marraskuun alussa

Äänestys käynnistyy kansainvälisenä Eläinten päivänä 4. lokakuuta, ja se toteutetaan kaikille avoimena nettiäänestyksenä osoitteessa antianimalia.fi. Äänestysaikaa on lokakuun loppuun saakka.

Eniten yleisöääniä saanut ehdokas julkaistaan ja palkitaan Anti Animalia -tunnustuksella marraskuussa. Animalia jakaa vuosittain myös eläinoikeuspalkinnon. Pro Animalialla kiitetään tahoa, joka on omalla toiminnallaan edistänyt eläinten hyvinvointia ja oikeuksia.

Aiempien vuosien palkitut.

Lisätietoja:

Veikka Lahtinen
kampanjavastaava
puh. 040 590 5575
veikka.lahtinen(at)animalia.fi

Mai Kivelä
toiminnanjohtaja
puh. 050 384 5072
mai.kivela(at)animalia.fi