Hallituksen uudet linjaukset eläinten hyvinvointilakiin jättää suurimmat kansalaisten vaatimat parannukset toteuttamatta

Hallituksen uudet linjaukset eläinten hyvinvointilakiin jättää suurimmat kansalaisten vaatimat parannukset toteuttamatta

Maa- ja metsätalousministeriö esitteli keskiviikkona hallituksen uudet linjaukset eläinten hyvinvointilaista. Ensimmäinen lakiluonnos keräsi lähes 400 lausuntoa. Hallitus on ottanut nämä lausunnot huomioon vain osittain.

Tilaisuudessa kerrottiin, että lausuntokierroksella on kiitelty sitä, että eläinten käyttäytymistarpeiden täyttäminen on nostettu lain keskeiseksi periaatteeksi. Samalla lausunnoissa on kuitenkin kritisoitu sitä, ettei ehdotukseen sisälly parsinavetoiden, porsitushäkkien eikä turkistarhauksen kieltoa. Myös lainsäädännön arviointineuvosto kritisoi hallituksen luonnosta kesällä.

Jo alkuperäisessä lakiluonnoksessa todetaan, että eläinten pitää saada toteuttaa olennaisia käyttäytymistarpeitaan. Myös Animalia on vaatinut uusittavaan lakiin esimerkiksi parsinavetoiden ja emakkohäkkien kieltoa. Nyt hallitus linjasi, ettei parsinavetoita, porsitushäkkejä eikä turkistarhausta kielletä palautteesta huolimatta.

”Nämä ovat niitä suurimpia hyvinvointiparannuksia, joita sekä eläinjärjestöt, asiantuntijat että lukuisat tutkimukset ovat puoltaneet. Sen sijaan, että tehtäisiin kerralla kunnollinen laki, hallitus tuo nyt esiin parannuksia, jotka eivät riitä näin ison ja pitkän lakiuudistustyön lopputulokseksi”, sanoo Animalian toiminnanjohtaja Mai Kivelä.

Muutoksia on kuitenkin tulossa, hyvässä ja pahassa. Hyvää on parsissa elävien lypsylehmien ja hiehojen jaloittelun lisääminen 60 päivästä 90 päivään. Lisäksi vapaaporsitukseen siirtymistä tuettaisiin jatkossa enemmän.

”Parsissa elävien lypsylehmien jaloittelu voisi hallituksen linjauksen mukaan tapahtua myös talviaikaan. Ulkoilun lisääminen talvisin on lähtökohtaisesti hyvä asia. Kirjaus kesäajan laiduntamisesta ja jaloittelusta jäisi kuitenkin kokonaan pois, mikä vaikeuttaa ulkoilun valvontaa ja saattaa vähentää nautojen varsinaista laidunnusta. Lisäksi sikojen tiineyshäkkien kieltoon tulisi edelleen liian pitkä 15 vuoden siirtymäaika ja kaiken lisäksi häkin käyttö olisi kuitenkin sallittu 8 vuorokauden ajan tiineytyksen yhteydessä edellisen luonnoksen 4 vuorokauden sijaan. Eli sen lisäksi, että kiellolle olisi edelleen pitkä siirtymäaika, tiineytyshäkkejä koskevaa kohtaa on eläinten näkökulmasta heikennetty”, kertoo Animalian kampanjavastaava Veikka Lahtinen.

Juomaveden kohdalla hallitus on huomioinut lausuntokierroksella saadun palautteen, mutta ei aio tuoda sitä toteutuksen asteelle riittävän tehokkaasti.

”Hallitus on linjannut, että nisäkkäiden ja lintujen pysyvissä pitopaikoissa niillä on oltava jatkuva mahdollisuus juoda vettä. Kuitenkin esimerkiksi turkiseläinten kohdalla vaatimus koskisi vain siitoseläimiä, eli suurin osa turkiseläimistä jäisi edelleen tämän ulkopuolelle. Lisäksi vaatimus ei koskisi rekikoiria eikä ns. igluvasikoita. Tässä kohtaa siis jotain parannusta on haettu, mutta lopputulos ei riitä”, sanoo Kivelä.

Tiedotustilaisuudessa myös kerrottiin, että koirien pakollisesta tunnistusmerkinnästä ja rekisteröinnistä tullaan säätämään erikseen eläinten tunnistamislainsäädännössä, mikä on tervetullut muutos lainsäädäntöön. Kissoja rekisteröinti ei kuitenkaan koskisi ainakaan tällä erää.

Eläinlakiesitykseen annettiin ennätysmäärä, vajaat 400 lausuntoa. Se kertoo paljon suomalaisten asenteista eläimiä kohtaan ja tahdosta saada eläimille aidosti niiden hyvinvointia parantava laki.

”Eläinten oikeuksien puolesta puhuvien tahojen, niin järjestöjen kuin yksityishenkilöidenkin, vuosien työ näkyy annetuissa lausunnoissa. Vaikka hallitus ei ole huomioinut niitä kunnolla, niillä on ollut merkittävä vaikutus lakiprosessin eri vaiheissa. Vaadimme, että kansalaisia kuunnellaan ja kriittiset lausunnot myös isoissa kysymyksissä huomioidaan. Lain eduskuntakäsittelyssä on vielä mahdollisuus muuttaa suuntaa, hallitus on sen velkaa aktiivisille kansalaisille”, Lahtinen sanoo.

Lisätietoja

Mai Kivelä
toiminnanjohtaja, Animalia
puh. 050 384 5072
mai.kivela(at)animalia.fi

Veikka Lahtinen
kampanjavastaava, Animalia
puh. 040 590 5575
veikka.lahtinen(at)animalia.fi

Kuva: Oikeutta eläimille