Eläinten ahdinko EU:n ja Turkin rajalla todistaa eläinkuljetusten järjettömyyden

Eläinten ahdinko EU:n ja Turkin rajalla todistaa eläinkuljetusten järjettömyyden

Animalia yhdessä Eurogroup for Animalsin ja sen muiden jäsenjärjestöjen kanssa vaatii EU:n ja Turkin rajalla jatkuvaan tilanteeseen välitöntä puuttumista. Rajalla oli esimerkiksi vielä eilen 30. heinäkuuta kuljetus, jossa 57 nautaa oli kärsinyt rekassa 10 päivän ajan. Tämä on selkeä osoitus EU-lainsäädännön epäonnistumisesta.

Kuljetuksessa olleet eläimet oli kasvatettu Ranskassa, josta ne vietiin Tšekkiin jatkokasvatukseen. Euroopan komissio on antanut EU-maille selkeän pyynnön olla kuljettamatta eläimiä lämpöaallon aikana, mutta tästä huolimatta viranomaiset antoivat kuljetukselle luvan. Ranskasta naudat kuljetettiin Bulgarian läpi Turkin rajalle. Turkki kuitenkin kieltäytyi 26. heinäkuuta päästämästä kuljetusta maahan hygieniasyihin vedoten. Eläimet joutuivat sen jälkeen olemaan kolme päivää kontissa ilman vettä ja ruokaa. Lämpötila oli yli 35 astetta.

Sunnuntaina 29. heinäkuuta rekka palautettiin Turkin viranomaisten haltuun. Eurogroupin saamien tietojen mukaan kuljetus olisi vielä maanantaina ollut lähdössä kohti Ankaraa.

“Kuljetettavien eläinten ahdinko on täydellinen esimerkki siitä, kuinka nykyinen laki elävien eläinten kuljetuksista on epäonnistunut. Tapahtumat Turkin rajalla ovat järjenvastaisia. Eläinparkoja on siirrelty edestakaisin paikasta toiseen, eivätkä viranomaiset joko halua tai pysty panemaan täytäntöön edes lain perussäädöksiä. Voitto on tärkeämpää kuin periaatteet ja viivyttelyn annetaan mennä suojelun edelle”, sanoo Eurogroup for Animalsin johtaja Reineke Hameleers.

Sen lisäksi, että EU-lakia sovelletaan myös eläimiin, jotka jättävät EU-alueen, myös Turkki on sisällyttänyt samat periaatteet omaan lainsäädäntöönsä. Laissa selkeästi todetaan, että tarvittaviin toimenpiteisiin on ryhdyttävä välittömästi sellaisissa tilanteissa, jotka ovat lain vaatimusten vastaisia. Lain mukaan eläinten hyvinvointi on turvattava. Tähän kuuluu muun muassa eläinkuljetuksen purkaminen ja eläinten siirto sopivaan pitopaikkaan tai eläinten palauttaminen niiden lähtöpaikkaan.

“Valitettavasti tämä ei ole poikkeustapaus, vaan ainoastaan äärimmäinen esimerkki siitä, mitä tapahtuu päivittäin Turkin rajalla. Tapahtumia ovat olleet todistamassa kollegamme Tierschutzbund Zurich- ja Vier Pfoten -järjestöistä ja muut henkilöt, jotka ovat tehneet paljon töitä näiden eläinten eteen”, Hameleers sanoo.

Myös Animal Welfare Foundation, Eurogroup for Animalsin saksalainen jäsenjärjestö, oli rajalla 16.─23. heinäkuuta. Tuona aikana yli 4 000 eläintä kuljetettiin Euroopasta Turkkiin äärimmäisestä kuumuudesta huolimatta. Lämpötila oli ulkona 33-38 astetta, rekoissa lämpötila nousi jopa 37 asteeseen. Euroopan lämpöaalto on pahentanut jo ennestään huonoa tilannetta. Olosuhteet ovat kehnot ja turvattomat eläimille, lastaus- ja purkualueet riittämättömän kokoisia, odotusajat ovat pitkiä, lisäksi on puutetta ruuasta, vedestä ja lepopaikoista. Viime viikon tilannetta kärjisti edelleen henkilökunnan puute, joka johtui eläinkuljetusten ajoittumisesta viikonlopulle. Valokuvajournalisti Jo-Anne McArthur oli myös rajalla dokumentoimassa tapahtumia.

Euroopan komission on nyt aika tarttua asiaan päättäväisesti ja kieltää yksiselitteisesti elävien eläinten kuljetus varsinkin kuuman sään aikaan. Toimimattomaksi todettu asetus eläinten suojelusta kuljetuksen aikana pitää myös viipymättä avata uudelleen ja käsitellä kiireellisenä.

Kuvat: Jo-Anne McArthur / We Animals / Eyes on Animals. Kuvat on otettu EU:n ja Turkin rajalla heinäkuussa 2018

 

Lisätietoja:

Eläinten suojelusta kuljetuksen aikana annetussa neuvoston asetuksessa (EC) No 1/2005 säännellään sekä EU:n sisällä tapahtuvia kuljetuksia että kuljetuksista kolmansiin maihin. Asetuksen artikla 23 sisältää yksityiskohtaiset tiedot niistä toimenpiteistä, joihin on ryhdyttävä lain vaatimusten vastaisissa tapauksissa. Lakiteksti on täällä.

Euroopan unionin tuomioistuin antoi 23.4.2015 ennakkopäätöksen tapauksessa Zuchtvieh-Export GmbH v Stadt Kempten (C-424/13). Ratkaisussa todettiin, että neuvoston asetusta (EC) No 1/2005 on noudatettava koko matkan ajan, myös silloin, kun kuljetus on lähtenyt Euroopan unionin alueelta.

Eurogroup for Animalsin tiedote.