Euroopan komissio haluaa eläinkokeiden raportoinnin avoimemmaksi

Euroopan komissio haluaa eläinkokeiden raportoinnin avoimemmaksi

Euroopan komissio on tehnyt aloitteen eläinkokeiden läpinäkyvyyden lisäämiseksi koko Euroopassa. Komissio haluaa, että eläinkokeiden raportointia parannetaan ja yhdenmukaistetaan. Eläinkokeista pitäisi komission mukaan olla julkisesti saatavilla tietoa paremmin kuin nykyisin.

Animalia, sen koe-eläinten suojelun kattojärjestö the European Coalition to End Animal Experiments (ECEAE) ja Cruelty Free International ovat tyytyväisiä komission ehdotukseen. Komissio esimerkiksi ehdottaa, että tieto eläinkokeissa käytetyistä eläimistä kootaan keskitetysti ja säännöllisesti yhteen paikkaan. Komission aloite on seurausta eläinkokeissa käytettyjen eläinten määrän riittämättömästä raportoinnista, jota ECEAE on kritisoinut.

Komissio on tarkastanut tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien eläinten suojelua koskevan direktiivin. Sen perusteella se ehdottaa direktiiviä muutettavan siten, että eläinkokeita koskevat tiedot ovat nykyistä paremmin saatavissa. Raportoinnin laadun ja johdonmukaisuuden tulisi myös parantua, ja tiedon tulee olla paremmin saavutettavissa.

Komission ehdotukset

  • Eläinkokeiden yleistajuiset tiivistelmät julkaistaan kuuden kuukauden kuluessa niiden hyväksymisestä.
  • Tiettyjen eläimille huomattavaa haittaa aiheuttavien kokeiden takautuva arviointi julkaistaan kuuden kuukauden kuluessa.
  • Komissio kokoaa tiedot sähköisesti keskitettyyn tietorekisteriin vuoteen 2020 mennessä. Tiedon muotoilua myös parannetaan.
  • Komissio päivittää tilastoraportit suoraan julkisen tietokannan pohjalta ja raportoi niistä joka vuosi. Nykyisin raportoidaan kolmen vuoden välein.

”Olemme iloisia siitä, että komissio haluaa auttaa jäsenvaltioita täyttämään direktiivin mukaiset raportointivelvollisuutensa paremmin. Jos komission ehdotukset hyväksytään, se tulee merkittävästi parantamaan eläinkokeisiin liittyvän tiedon saatavuutta. Tämä auttaa meitä kaikkia ymmärtämään, miten ja miksi eläimiä edelleen käytetään kokeissa ja mitä tehdään, tai ei tehdä, sen eteen, että eläinkokeita vähennettäisiin tai korvattaisiin. Komission aloite osoittaa, että he kuuntelevat meitä. Se on tuen osoitus Cruelty Free Internationalin ja ECEAE:n työlle, jolla pyritään parantamaan EU:n eläimiä koskevaa päätöksentekoa”, sanoo Cruelty Free Internationalin ja ECEAE:n tieteellinen ja sääntelyasioiden johtaja, tohtori Katy Taylor.

Cruelty Free International on yksi pisimpään toimineista ja arvostetuimmista eläintensuojelujärjestöistä maailmassa. Järjestö tunnetaan eläinkoeaiheisiin erikoistumisesta.
 www.crueltyfreeinternational.org

The European Coalition to End Animal Experiments (ECEAE) on koe-eläinten suojelun kattojärjestö yli 20 eläinjärjestölle ympäri Euroopan unionia. Animalia on ECEAE:n jäsen.
www.eceae.org

Lähteet ja lisätietoa

Taylor, K and Rego, L. EU statistics on animal experiments for 2014. (2016). ALTEX, 33: 465-468

Taylor, K, Rego, L and Weber T. Recommendations to Improve the EU Non- Technical Summaries of Animal Experiments (2018) ALTEX 35, 193-210.

Euroopan komission ehdotus 31.5.2018

Animalia on työskennellyt koe-eläinten eteen jo kuudella vuosikymmenellä. Tue pitkäjänteistä työtämme ja tee lahjoitus koe-eläimille. Kiitos tuestasi!