Kyselyssä vain viidesosa kansanedustajista otti kantaa eläinten oikeuksiin

Kyselyssä vain viidesosa kansanedustajista otti kantaa eläinten oikeuksiin

Haastoimme hallituspuolueiden kansanedustajia vastaamaan uutta eläinlakia ja eläinten oikeuksia koskeviin kysymyksiin. Vain viidesosa kansanedustajista oli halukas ottamaan osaa keskusteluun. Mitä tämä kertoo suomalaisesta poliittisen keskustelun tilasta?

”Ennen kaikkea demokratia on keskustelua. Päättäjät eivät voi vain keskustella keskenään, vaan keskusteluun tarvitaan mukaan kansalaisia. Demokratia kehittyy muun yhteiskunnan mukana, ja myös keinot osallistua yhteiseen keskusteluun ovat nykyään entistä paremmat.”

Näin kuvaillaan demokratiaa oikeusministeriön ylläpitämillä demokratia.fi -verkkosivuilla. Animalia aloitti 19. helmikuuta kaksiviikkoisen Twitter-kampanjan, jonka tarkoituksena oli edistää suoraa ja läpinäkyvää keskustelua uudesta eläinlaista. Pyrimme antamaan kaikille samanarvoisen mahdollisuuden osallistua keskusteluun muotoilemalla kysymykset mahdollisimman puolueettomiksi ja ennakkoluulottomiksi. Kampanja suunnattiin hallituspuolueiden kansanedustajille. Lopulta jouduimme kuitenkin pettymään siihen, kuinka vastahakoisia kansanedustajat olivat keskustelemaan kanssamme.

Valitsimme 70 aktiivisesti Twitteriä käyttävää kansanedustajaa vastaamaan kysymyksiimme. Heistä 33 oli keskustan, 30 kokoomuksen ja kuusi sinisten edustajia. Siniset ovat huomattavasti epäaktiivisempia Twitterissä, kuin muiden puolueiden kansanedustajat. Tästä syystä heitä valiutui kyselyyn vain pieni määrä. Kysymyksiä valmistettiin yhteensä 16 ja sama kysymys lähetettiin aina 4-6 kansanedustajalle. Välitimme kysymykset kansanedustajille julkisesti tägäämällä heidät niihin. Kukin kansanedustaja tägättiin kahden viikon aikana heille tarkoitettuun kysymykseen vähintään kuusi kertaa. Tällä pyrimme varmistamaan, että mahdollisimman moni huomaisi kysymyksemme.

70 kansanedustajasta 15 antoi Animalialle vastauksensa. Tuloksesta ei voi vetää suoria johtopäätöksiä kyselyn epävirallisuuden ja pienen otannan vuoksi. Emme voi olla varmoja, kuinka moni kansanedustajista todella huomasi heille esitetyn kysymyksen. 15 vastanneesta neljä oli keskustan, yhdeksän kokoomuksen ja kaksi sinisten edustajia. Keskustan kansanedustajista Animalialle vastasi 12,1 prosenttia, kokoomuslaisista 29 prosenttia ja sinisistä 33,3 prosenttia. Varsinkin sinisten todellista vastausosuutta on hankala vertailla pienen otannan vuoksi. Osalle vastanneista kansanedustajista lähetimme vielä tarkentavia lisäkysymyksiä. Niihin ei yksikään kansanedustaja enää vastannut, eli varsinaista keskustelua heidän kanssaan oli mahdotonta saada aikaan.

Mistä vaikeneminen kertoo?

Eläinten lajityypillinen käyttäytyminen, tuottajille koituvat kulut, jatkuva vedensaanti, turkistarhaus ja parsinavetat. Muun muassa näistä aiheista kysyimme kansanedustajilta. Uutta lakia on valmisteltu vuodesta 2011 lähtien. On hyvin epätodennäköistä, että yksikään kansanedustaja ei olisi tässä ajassa ehtinyt muodostaa omaa mielipidettään eläinten oikeuksista.

Mielestämme vastaamatta jättäminen on kyseenalainen tapa osallistua poliittisen keskusteluun. Vastaamattomuuteen voi olla useita syitä: kysymystä ei välttämättä ole huomattu, ei ole haluttu tai osattu muodostaa omaa mielipidettään, on haluttu pysyä puolueettomana, ei ole koettu kysymystä tärkeäksi tai ei ole yksinkertaisesti haluttu vastata. Vastaamatta jättämisen syitä emme voi tietää, mutta se on selvää, ettei se anna kenestäkään hyvää ja yhteistyöhaluista kuvaa. Vaikeneminen on myöntymisen merkki, kertoo vanha sananlaskukin. Pelkäämme, etteivät kansanedustajat ole kiinnostuneita eläinten hyvinvoinnista. Pelkomme saattaa olla todellinen.

Osa kansanedustajista osallistui omalla tilillään aktiivisesti uutta eläinlakia koskevaan keskusteluun, muttei vastannut esittämiimme kysymyksiin useista pyynnöistä huolimatta. Mikä saa kansanedustajan jättämään yhden osapuolen kokonaan keskustelun ulkopuolelle? Keskustelua selkeästi halutaan käydä, mutta vain oman näkökulman sisällä. Demokraattinen keskustelu ei voi toteutua valikoivalla vuorovaikutuksella. Kysymystemme sivuuttaminen ja meidän jättäminen ulos keskustelusta ei kohdistu ainoastaan Animaliaan järjestönä. Takanamme seisoo suuri joukko kansalaisia, jotka samalla jätetään huomiotta. Ihmiset osallistuivat kampanjaan Twitterissä aktiivisesti vaatimalla kanssamme vastauksia kansanedustajilta. Tällä hetkellä yli 100 000 kansalaista on allekirjoittanut vetoomuksen paremman eläinlain puolesta. Pyrimme parhaamme mukaan tuomaan kansalaisten äänen kuuluviin päättäjille.

Kokoomuksen kansanedustaja Pia Kauma teki oman ratkaisunsa ja esti Animalian käyttäjän kokonaan Twitterissä, emmekä voineet enää jatkaa kysymyksen lähettämistä hänelle. Estäminen oli konkreettisempi ja selkeämpi vastaus kuin useiden kansanedustajien ympäripyöreät kirjalliset kannanotot.

Kauman puolueen, kokoomuksen, verkkosivuilta löytyy selvitys puolueen arvoista:
”Tavoiteltava demokraattinen järjestelmä perustuu vapaaseen osallistumisoikeuteen, monipuolisiin vaikuttamismahdollisuuksiin ja ihmisten aktiivisuuteen. Tavoitteena on kansalaisten kuuleminen ja monipuolinen vuorovaikutus. Vahva kansalaisyhteiskunta on demokratian ja osallisuuden edellytys ja turva. Valtion tulee olla avoin muutoksille, kritiikille ja kehittymiselle. Toimiva demokratia vahvistaa yhteiskunnan turvallisuutta.”
Monipuoliset vaikuttamismahdollisuudet, kansalaisten kuuleminen ja monipuolinen vuorovaikutus kuulostavat kauniilta ajatuksilta, joiden emme voi allekirjoittaa kokoomuksen toiminnassa toteutuneen.

Eivät siniset tai keskusta kokoomusta paremmin toteuttaneet demokraattisen keskustelun periaatetta, mutta he eivät toisaalta kannattaneet monipuolista vuorovaikutusta verkkosivuillaan kovaan ääneen. Poliitikkoja kritisoidaan usein kysymysten kiertelystä ja tyhjistä lupauksista. Onko se todella tapa, jolla kansanedustajamme haluavat osoittaa kansalaisille arvostustaan?

Saimme kuitenkin 15 vastausta. Kiitämme kaikkia kysymyksiin vastanneita ja oman kantansa ilmaisseita. Osa vastauksista oli kaikille tuttua ympäripyöreää kysymyksen kiertämistä, mutta muutamia ilahduttavia kannanottojakin saimme. Esimerkiksi keskustan Hanna Kosonen ja kokoomuksen Saara-Sofia Sirén ilmaisivat huolensa eläimiä kohtaan.

Jos tämänhetkinen poliittinen keskustelu perustuu pelkästään oman mielipiteen sokeaan puolustamineen, miksei edes sitä olla valmiita perustelemaan? Oman kannan takana pitäisi pystyä seisomaan, mutta hyviin käytöstapoihin kuuluu myös vastapuolen kuuleminen ja huomioonottaminen. Animalia toivoo jatkossa päättäjiltä parempaa yhteistyöhalukkuutta ja valmiutta osallistua läpinäkyvään keskusteluun. Päätösten tekeminen on vaikeaa, jos ei kuulla osapuolia, jotka toivovat muutosta.

Kansanedustajien vastaukset kokonaisuudessaan:

Kaipaako tekeillä oleva eläinlaki vielä muutoksia?
Jaana Pelkonen (kok.): ”SEY on antanut hyvän lausunnon, jossa vaatimuksia eläinsuojelulakiin”
Ari Jalonen (sin.): ”Eläinten oikeuksien ajaminen ei ole milloinkaan tilanteessa -tehty. Sama koskee tietysti monta muutakin asiaa, kuten vaikkapa ihmisoikeudet. Töitä riittää, askel kerrallaan.”
Olavi Ala-Nissilä (kesk.): Ei vastausta.
Antti Kaikkonen (kesk.): Ei vastausta.
Sanna Lauslahti (kok.): Ei vastausta.

Otetaanko eläinten lajityypillinen käyttäytyminen riittävästi huomioon uudessa laissa?
Tiina Elovaara (sin.): ”Laki olisi voinut olla kunnianhimoisempi eläinten hyvinvoinnin suhteen. Toivon hyvää lausuntokierrosta eduskunnassa, joka nostaa esiin mahdolliset ongelmakohdat – ja että niihin tarvittaessa puututaan.”
Pekka Puska (kesk.): Ei vastausta.
Ilkka Kanerva (kok.): Ei vastausta.
Sirkka-Liisa Anttila (kesk.): Ei vastausta.

Miten eläintuotantotilojen ja teurastamoiden eläinsuojeluvalvontaa tulisi parantaa?
Sari Sarkomaa (kok.): ”Valvonta tiukennettava ja valvojien osaaminen säädettävä selkeästi laissa.”
Kaj Turunen (sin.): Ei vastausta.
Susanna Koski (kok.): Ei vastausta.
Petri Honkonen (kesk.): Ei vastausta.

Miten turkiseläimet tulisi ottaa huomioon uudessa eläinlaissa?
Juhana Vartiainen (kok.): ”Kysyt asiaa, johon en kyllä ole koskaan perehtynyt. En osaa muuta sanoa kuin naiivisti: niin ettei eläimille aiheuteta kärsimystä.”
Annika Saarikko (kesk.): Ei vastausta.
Paula Risikko (kok.): Ei vastausta.
Pia Kauma (kok.): Ei vastausta, esti Animalian Twitterissä

Mitkä ovat tämänhetkisen lain pahimmat puutteet?
Elina Lepomäki (kok.): ”Heippa! Mulla lakiin tutustuminen vielä kesken – en ole missään siihen liittyvässä valiokunnassa. Mutta aihe kyllä kiinnostaa, joten palaanpa asiaan.”
Juha Rehula (kesk.): Ei vastausta.
Pertti Hakanen (kesk.): Ei vastausta.
Ulla Parviainen (kesk.): Ei vastausta.

Miten eläimille terveys- ja hyvinvointiongelmia aiheuttavaan jalostukseen tulisi puuttua?
Hanna Kosonen (kesk.): ”Eläinsuojelulakiin tulee saada jalostukseen tiukennuksia. Kestämätöntä, että nyt voidaan jalostaa eläimiä, jotka kärsivät kohtuuttomasti jalostuksen takia eläessään.”
Pertti Salolainen (kok.): ”Eläinten jalostuksella tulee olla tiukemmat eettiset normit. Nykyisin liian vapaata. On esim. koiria, jotka pystyvät tuskin hengittämään.”
Anne Louhelainen (sin.): Ei vastausta.
Harri Jaskari (kok.): Ei vastausta.
Anne Berner (kesk.): Ei vastausta.

Pitäisikö eläimille taata jatkuva juomaveden saanti niiden pysyvissä pitopaikoissa?
Marisanna Jarva (kesk.): ”Tätä on pohdittava. Lausuntokierroksen perusteella tehdään mahdolliset muutokset lakiluonnokseen. Suomi on eläinten hyvinvoinnin mallimaa nyt ja haluamme olla sitä tulevaisuudessakin.”
Kai Mykkänen (kok.): Ei vastausta.
Sinuhe Wallinheimo (kok.): Ei vastausta.
Outi Mäkelä (kok.): Ei vastausta.

Minkälainen kivunhoito tulisi vaatia eläimille tehtävissä kivuliaissa toimenpiteissä?
Veera Ruoho (kok.): ”Tietysti kipua mahdollisimman hyvin lievittävää kivunhoitoa myös eläimille. Jo nyt eläimiä esimerkiksi nukutetaan leikkausoperaatioiden ajaksi.”
Kimmo Tiilikainen (kesk.): Ei vastausta.
Mika Lintilä (kesk.): Ei vastausta.
Anu Vehviläinen (kesk.): Ei vastausta.

Mitkä ovat tärkeimpiä muutoksia, jotka tämänhetkiseen lakiin olisi mielestänne tehtävä?
Saara-Sofia Sirén (kok.): ”Moikka! Twiittailin viime viikolla ketjun verran näkemyksiä, koetan tiivistää myöhemmin tähän.”
Sirén avaa näkemystään seuraavana päivänä: ”Tässä Eduskunnan eläinsuojeluryhmän kannanotto. Minusta ihan selvää on, että kunnianhimon tason pitäisi olla korkeampi. Toivottavasti lausuntokierros vaikuttaa. Esim. juomaveden turvaaminen tulee saada mukaan. [Tviitissä mukana kuvakaappaus eläinsuojeluryhmän kannanotosta, jossa kritisoidaan lakiluonnosta.]”
Sanni Grahn-Laasonen (kok.): Ei vastausta.
Lenita Toivakka (kok.): Ei vastausta.
Timo Heinonen (kok.): Ei vastausta.
Sari Multala (kok.): Ei vastausta.

Saisiko tuottajille koitua kuluja uudistuvasta eläinlaista?
Aila Paloniemi (kesk.): ”Eläinten hyvinvointi on tärkeä asia. Siitä olemme kaikki yksimielisiä. Odotetaan nyt lakia eduskuntakäsittelyyn.”
Seppo Kääriäinen (kesk.): ”Perehdyn lakiesitykseen.”
Jukka Kopra (kok.): ”Kiitos huomiostanne! Täytyy odottaa, että esitys annetaan eduskunnalle. Periaatteessa hyväksyn kuluja, mutta on oltava tarkkana. Eläinten hyvinvointi on arvokas asia.”
Tuomo Puumala (kesk.): EI vastausta.

Tulisiko laissa ottaa huomioon emakoiden synnynnäinen tarve pesänrakennukseen ja muu lajityypillinen käyttäytyminen?
Jaana Laitinen-Pesola (kok.): ”Uuden eläinsuojelulain on turvattava eläinten hyvinvointi ja suojelu pitkälle tulevaisuuteen. Siksi myös lajityypillinen käyttäytyminen on otettava huomioon.”
Hannakaisa Heikkinen (kesk.): Ei vastausta.
Anne Kalmari (kesk.): Ei vastausta.
Niilo Keränen (kesk.): Ei vastausta.
Elsi Katainen (kesk.): Ei vastausta.

Pitäisikö parsinavetat kieltää siirtymäajalla Norjan ja Tanskan tapaan?
Arto Pirttilahti (kesk.): Ei vastausta.
Markku Pakkanen (kesk.): Ei vastausta.
Jussi Niinistö (sin.): Ei vastausta.
Mirja Vehkaperä (kesk.): Ei vastausta.

Kuuluuko eläimelle itseisarvo riippumatta siitä, kuinka taloudellisesti arvokas se on ihmiselle?
Jari Leppä (kesk.): Ei vastausta.
Eero Suutari (kok.): Ei vastausta.
Markus Lohi (kesk.): Ei vastausta.
Arto Satonen (kok.): Ei vastausta.

Pitäisikö seuraamuksia eläinsuojelurikkomuksista heikentää tai koventaa?
Katri Kulmuni (kesk.): Ei vastausta.
Mari-Leena Talvitie (kok.): Ei vastausta.
Mauri Pekkarinen (kesk.): Ei vastausta.
Mikko Savola (kesk.): Ei vastausta.

Voivatko suomalaiset luottaa siihen, että vain paras mahdollinen eläinlaki astuu voimaan?
Petteri Orpo (kok.): Ei vastausta.
Kalle Jokinen (kok.): Ei vastausta.
Pauli Kiuru (kok.): Ei vastausta.
Antti Häkkänen (kok.): Ei vastausta.
Pirkko Mattila (sin.): Ei vastausta.

Tulisiko koirille ja kissoille määrätä pakollinen tunnistusmerkintä ja rekisteröinti?
Anne-Mari Virolainen (kok.): Ei vastausta.
Sofia Vikman (kok.): Ei vastausta.
Markku Rossi (kesk.): Ei vastausta.
Timo V. Korhonen (kesk.): Ei vastausta.
Juha Sipilä (kesk.): Ei vastausta.

Kirjoittaja: Kaisa Murto, Animalia