Kannattaa vilkaista, millaisia muutoksia Atria ehdottaa eläinlakiin

Kannattaa vilkaista, millaisia muutoksia Atria ehdottaa eläinlakiin

Atria on yksi suurimmista suomalaisista elintarvikealan yrityksistä. Yritys kertoo vastuullisuudestaan ja huolestaan eläinten hyvinvoinnista havainnollistavilla kuvilla sekä muun muassa näillä sanoilla: 

Yhtiön vastuullisuutta kehitetään ja mitataan taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun osa-alueilla. Atrian yritysvastuu näkyy koko ruokaketjun matkalla aina alkutuotannosta tehtaiden kautta asiakkaalle ja kuluttajalle asti. — Toiminnan läpinäkyvyys, avoimuus ja vuorovaikutteisuus ovat oleellinen osa Atrian vastuullista toimintaa.

Nämä lupaavat sanat asettuvat kyseenalaiseen valoon, kun katsoo millaista työtä Atria tekee uuden eläinlain parissa.

Atrian lausunto lain esitysluonnokseen on julkaistu kokonaisuudessaan Maa- ja metsätalousministeriön sivuilla. Yritys siis tekee lakilobbausta, joka tietenkin on sallittua. Lobbaus on kuitenkin tärkeää tuoda näkyviin, jotta kansalaiset näkevät, mitä suosittu ruokayritys kulisseissa oikein puuhaa.

Alla on viisi Atrian lausunnosta poimittua kohtaa. Ennen niitä on syytä sanoa, että eläinjärjestöt ovat tuominneet esitysluonnoksen kunnianhimottomuuden, ja monien ongelmallisten pitotapojen säilymisen laillisina, kuten parsinavetat, turkistarhaus ja porsitushäkit. Atria taas aloittaa oman lausuntonsa toteamalla esitysluonnoksen olevan ”ansiokas kompromissi eläinten hyvinvoinnin turvaamiseksi ja eläinten hyvinvointia tukevan eläintenpidon edistämiseksi.”, eikä esitä oikeastaan mitään hyvinvointiparannuksia lisättäväksi luonnokseen.

Alla olevista kohdista selviää, mitä yritys sen sijaan toivoo esityksessä muutettavan.

1.

Yritys esittää, että lainkohta, jossa sanotaan eläintentuotannon aiheuttavan eläimelle kärsimystä, jota ei voi välttää kokonaan, muutetaan muotoon ”Kaikesta kotieläintenpidosta koituu eläimille sekä hyötyjä että haittoja”. Eläintuotannosta, jossa siis eläin kasvatetaan syötäväksi, hyödynnettäväksi nahaksi, poikimisautomaatiksi tai maitokoneeksi koituu eläimille hyötyjä Atrian mukaan ja nämä pitäisi mainita laissa.

 

2.

Sama jatkuu kohdassa, jossa yritys esittää, että lause ”Lain tarkoituksena on myös lisätä eläinten kunnioitusta ja hyvää kohtelua” muutetaan muotoon ”Lain tarkoituksena on myös lisätä eläinten kunnioitusta, hyvää kohtelua ja kaikesta eläintenpidosta eläimille koituvia hyötyjä”. Hyötyjä joka puolella siis!

 

3.

Kohta, jossa sanotaan ”Eläimiä on hoidettava siten, että niillä on mahdollisuus toteuttaa liikkumiseen, lepoon, kehonhuoltoon, ravinnon etsintään tai muuhun vastaavaan toimintaan sekä sosiaalisiin suhteisiin liittyviä olennaisia käyttäytymistarpeitaan.” ei kelpaa, koska se on ”liian jyrkkä”. Tilalle halutaan että tarpeita voi toteuttaa ”kunkin vakiintuneen eläintenpitomuodon puitteissa”. Eli olennaiset käyttäytymistarpeet ovat elintarvikeyritykselle liikaa.

 

4.

Yritys vaatii erikseen, että laista jo nyt puuttuva oikeus jatkuvaan juomaveteen kirjataan vielä tarkemmin, että ”tulee lisätä maininta siitä, että vedensaantia tai kiinteitä juomalaitteita ei ole säädetty pakolliseksi”. Perustelu on että jatkuva oikeus juomaveteen ”vaikeuttaisi monien eläinten hyvinvointia parantavien toimien toteutumista”. Uskomatonta.

 

5.

Atria myös haluaa laista pois Eviran oikeuden asentaa teurastamoihin tarvittaessa kameravalvonta. Teurastamoissa ilmenneiden väärinkäytösten ansiosta esitysluonnokseen saatu pykälä siis halutaan muuttaa ja läpinäkyvyyttä vähentää.

Atria ei ole toimittanut lausuntoaan lausuntopalveluun, vaan on laittanut sen suoraan ministeriölle, joten lausunnon etsimisen kanssa verkosta joutuu näkemään vähän vaivaa. Tämä tuskin on sattumaa, sillä tällainen lausunto ei kestä päivänvaloa. Se osoittaa, että lihateollisuuden yrityksellä on hyvin erilainen käsitys eläinten hyvinvoinnista kuin eläinjärjestöillä ja hyvinvoinnin asiantuntijoilla. Onneksi kaupassa on tarjolla myös vaihtoehtoja, joilla ei ole eläinten kärsimysten kanssa mitään tekemistä.

Animalia on koonnut parempia lausuntoja eläinlakiin sivulle pystymmeparempaan.fi. Voit tukea Animalian pitkäjänteistä työtä tehotuotannon lobbauksen vastavoimana itsellesi sopivalla summalla kuukausittain tai lahjoittamalla 15 euroa helposti tekstiviestillä: Lähetä viesti ANIMALIA15 numeroon 16155.

Kirjoittaja: Veikka Lahtinen, Animalian kampanjavastaava