Tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta huolissaan jättiketuista

Tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta huolissaan jättiketuista

Syksyn jättikettukohu nousi myös tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan aihelistalle. Neuvottelukunnan kannanotto aiheesta julkaistiin tammikuun alussa.

Neuvottelukunta on huolissaan suurikokoisten sinikettujen hyvinvoinnista. Huolta ovat nostattaneet kuvat jättiketuista sekä keskustelu sinikettujen jalostamisesta ja ruokkimisesta ylilihaviksi, niiden vääntyneet jalat sekä turkiseläintilojen viranomaistarkastusten huonot tulokset.

Lopullinen kannanotto on kompromissi, sillä neuvottelukunnassa on edustettuna niin tuottajajärjestöjä kuin hyvinvointitutkijoita ja eläinjärjestöjäkin. Kannanotossa esitetään kuitenkin myös Animalian esiin nostamia huolenaiheita.

Animalia on yhtä mieltä neuvottelukunnan kanssa siitä, että ”suurikokoisten sinikettujen lihavuus ja roikkuva nahka aiheuttavat haittaa eläinten hyvinvoinnille” ja yhtyy neuvottelukunnan huoleen yleisestä sinikettujen jalkojen vääntymisestä. Kannanotossaan neuvottelukunta toivoo, ettei jalostukseen saisi valita sinikettuja, joilla on vääntyneet jalat tai jotka ovat hyvin suurikokoisia. Eläimiä ei myöskään saisi ruokkia liian lihaviksi.

Neuvottelukunta kertoo, että tutkimus jalkojen vääntymisen merkityksestä sinikettujen hyvinvoinnille on parhaillaan käynnissä. Lisäksi kannanotossa mainitaan uusi eläinsuojelulaki, jonka uskotaan antavan paremmat mahdollisuudet puuttua eläinjalostukseen ja eläinten lihavaksi ruokkimisen hyvinvointihaittoihin.

Maa- ja metsätalousministeriön yhteyteen perustettu tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta on työryhmä, joka auttaa ministeriötä tuotantoeläinten hyvinvointia koskevissa kysymyksissä ja linjauksissa. Ryhmä koostuu erilaisista eturyhmien ja järjestöjen edustajista. Myös Animalia on edustettuna ryhmässä.

Lisätietoa:

Tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan lausunto.

Turkistarhoilla jalostetaan entistä sairaampia kettuja

Turkistarhalla epänormaali on normaalia

Turkisalan ulostulo tyhjää täynnä