Valtioiden yhteisjulistuksella halutaan puuttua laittomaan lemmikkieläinkauppaan

Valtioiden yhteisjulistuksella halutaan puuttua laittomaan lemmikkieläinkauppaan

Viisi EU:n jäsenmaata – Belgia, Tanska, Saksa, Hollanti ja Ruotsi – julkaisevat tällä viikolla julistuksen, jossa vaaditaan EU:n komissiolta toimenpiteitä laittoman lemmikkieläinkaupan kitkemiseksi EU:ssa. Erityisesti tällä tarkoitetaan koirien salakuljetusta jäsenmaiden välillä. Belgia esittää julistuksen muiden jäsenmaiden puolesta perjantaina 10.11.2017.

Julistus pohjautuu EU-parlamentin päätöslauselmaan, jossa halutaan lopettaa kasvava lemmikkieläinten laiton kauppa ja joka oli seurausta Eurogroup for Animalsin ja sen jäsenjärjestöjen ”Protect Our Pets” -kampanjasta. Järjestöt uskovat, että nyt julkaistava julistus on tärkeä askel kohti sitä, että EU-komissio ryhtyy asiassa toimenpiteisiin. Animalia on Eurogroup for Animals -järjestön jäsen.

Salakuljetettujen koirien ja kissojen määrä on kasvanut räjähdysmäisesti viimeisten vuosikymmenten aikana. Salakuljetusta vauhdittavat tiettyjen rotujen suuri kysyntä, verkkomainonnan kasvu ja lemmikkipassijärjestelmä, joka ei tällä hetkellä toimi kuten pitäisi. Pitkät kuljetusmatkat aiheuttavat eläimille kärsimystä, riski tarttuvista taudeista on suuri ja ne pennut, jotka selviytyvät matkasta, ovat usein heikosti sosiaalistettuja ja päätyvät herkästi hylätyiksi. Nykyisellä EU-lainsäädännöllä ei pystytä tarttumaan ongelmaan niin, että se saataisiin ratkaistua.

Laiton lemmikkieläinkauppa ei ole kuitenkaan ainoastaan eläinsuojeluongelma, sillä se on kolmanneksi tuottoisin ammattimaisen rikollisuuden muoto EU:ssa heti huume- ja asekaupan jälkeen. Pennut kasvatetaan puutteellisissa olosuhteissa ja yleensä niitä ei rokoteta. Monet niistä kantavat tarttuvia tauteja ja aiheuttavat siten todellisia terveysriskejä niin eläimille kuin ihmisillekin.

Animalia yhdessä Eurogroup for Animalsin kanssa kiittää näitä viittä jäsenvaltiota, jotka panostavat julman lemmikkieläinbisneksen lopettamiseen. Toiveena on, että julistuksen seurauksena perustetaan työryhmä, joka etsii keinoja tunnistusmerkintä- ja rekisteröintijärjestelmän luomiseksi EU:ssa. Tämä merkitsisi alkua laittoman lemmikkikaupan lopettamiselle EU:ssa.

Lue lisää Eurogroup for Animalsin sivulta.