Maa- ja metsätalousministeriö aikoo heikentää eläinsuojelurikkomusten seuraamuksia

Maa- ja metsätalousministeriö aikoo heikentää eläinsuojelurikkomusten seuraamuksia

Maa- ja metsätalousministeriö aikoo heikentää eläinsuojelurikkomusten seuraamuksia Maa- ja metsätalousministeriö on pyytänyt kesän aikana pikaisella aikataululla lausuntoja lakimuutosehdotukseen. Ehdotus koskee eläinten hyvinvoinnin valvontaa ja siihen liittyvää maataloustukien takaisinperimistä.

Luonnoksessa esimerkiksi ehdotetaan, että 10─20 prosentin poikkeama kansallista tilavaatimuksista voidaan katsoa vähäiseksi. Animalian mielestä eläinmäärän lisäämistä viidenneksellä lain sallimasta määrästä kyseisessä tilassa ei voida katsoa vähäiseksi poikkeamaksi. Tämä muutos mahdollistaisi siis tukien nostamisen, vaikka tuottaja voitaisiin tuomita eläinsuojelulain rikkomisesta. Tämä ei kannusta lain noudattamiseen.

Luonnoksessa ehdotetaan myös pitopaikan puhtauteen liittyvien vaatimusten poistamista. Tällöin voisi olla mahdollista, että vaikka eläimet eläisivät likaisessa ympäristössä ja omistaja tuomittaisiin tämän vuoksi eläinsuojelurikkomuksesta, se ei vaikuttaisi maataloustukien saamiseen.

Erityisen huolestuttavaa on myös se, että jos luonnoksen mukaiset tulkinnat otetaan käyttöön, vesittävät ne myös tulevaisuudessa kansalliseen lainsäädäntöön säädettäviä, EU-direktiivejä tiukempia tilavaatimuksia ja mahdollisesti muita parannuksia.

Tällaiset muutokset eivät kannusta tuottajia lainkaan nostamaan eläinten hyvinvoinnin tasoa. Ne päinvastoin ne näyttävät, että lain rikkomisesta ei välttämättä tule mitään sanktioita.

Lisätietoa:
Animalian lausunto maa- ja metsätalousministeriölle luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi täydentävien ehtojen lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten noudattamisen valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen liitteiden 2 ja 3 muuttamisesta.

Maa- ja metsätalousministeriön lausuntopyyntö.