Turkistarhauskiellot etenevät Euroopassa – Tšekissä senaatti tukee kieltoa

Turkistarhauskiellot etenevät Euroopassa – Tšekissä senaatti tukee kieltoa

Turkistarhauksen kiellot etenevät maailmallaTšekin senaatti hyväksyi 20. heinäkuuta lakimuutoksen, joka tulee kieltämään turkistarhauksen maassa. Senaattoreista 39 puolsi kieltoa ja vain kolme äänesti esitystä vastaan. 

Aiemmin kesällä Tšekin edustajainhuone äänesti kiellon puolesta ja lakimuutos eteni senaattiin. Senaatin pitkälle venynyt keskustelu päättyi torstaina turkistarhauskiellon puoltamiseen. Jos presidentti hyväksyy lakimuutoksen, se tulee voimaan vuoden 2019 alusta. Kielto tulee koskemaan yhdeksää tarhaa, joissa on noin 20 000 minkkiä ja kettua.

Paikalliset eläinjärjestöt ovat yhdessä kansainvälisten tahojen kanssa tehneet vuosia töitä sen eteen, että turkistarhaus saataisiin loppumaan. Maailmanlaajuisia turkistarhauskieltoja ajaa erityisesti kansainvälinen Fur Free Alliance -yhteenliittymä (FFA), johon myös Animalia kuuluu.

”Eläinten tappaminen ainoastaan muodin vuoksi on julmaa ja hyvin vanhanaikaista. Tämä kehityskulku on nähtävissä koko Euroopassa turkistarhauksen lakkauttamisena useissa maissa. Lisäksi monet suuret muotialan toimijat ja vaateliikkeet ovat luopuneet turkisten myynnistä kokonaisuudessaan eettisin perustein”, sanoo Animalian puheenjohtaja Sami Säynevirta.

Tšekissä kieltoa on ajanut Fur Free Alliancen jäsen Svoboda zvířat -järjestö, joka kiittää senaattia päätöksestä, joka mukailee suuren yleisön mielipidettä.

”Ihmiset ovat yhä tietoisempia ja myötätuntoisempia niitä kohtaan, jotka eivät voi puolustaa itseään. Tämä on historiallinen hetki Tšekissä. Yhteiskuntamme on yhtä mieltä siitä, että eläimet ovat tuntevia olentoja, joilla on itseisarvo ja oikeus omaan elämäänsä. Tämä oikeus on suurempi kuin ihmisten muotiin liittyvät tarpeet”, sanoo Svoboda zvířatin Lucie Moravcová.

Lakimuutos tukee myös Tšekin kansan mielipidettä. Keväällä toteutetussa mielipidemittauksessa Tšekin kansalaisista 83 % puolsi turkistarhauskieltoa. Tšekin lisäksi useat muut Euroopan maat ovat kieltäneet turkistarhauksen kokonaan tai kiristäneet tarhausta koskevia säädöksiä. Aiemmin kesällä Saksassa lakiin tehtiin sellaisia kiristyksiä, jotka tulevat lopettamaan turkistarhauksen maassa viiden vuoden siirtymäajalla.

Turkistarhauksen vastustus etenee maailmalla

Belgiassa ja Luxemburgissa keskustellaan parhaillaan tarhauskielloista. Kiristyneet vaatimukset ovat lopettaneet turkistarhauksen Japanissa ja Sveitsissä, samoin tulee käymään Espanjassa. Kettu- ja chinchillatarhaus on jo aiemmin loppunut siirtymäajalla Saksassa ja Ruotsissa. Isossa-Britanniassa turkistarhaus kiellettiin jo vuonna 2000 ja Itävallassa vuonna 2004. Turkistarhaus on kielletty myös jo Hollannissa, Kroatiassa, Sloveniassa, Bosnia-Hertsegovinassa, Serbiassa ja Makedoniassa.

Fur Free Alliance on turkiseläinten suojelun kattojärjestö, johon kuuluu 40 järjestöä ympäri maailmaa. Fur Free Alliance ylläpitää myös Fur Free Retailer -listaa turkittomista liikkeistä. Suomessa listaa ylläpitää Animalia.

Lisäys 7.8.2017: Tšekin presidentti Miloš Zeman hyväksyi tarhauskiellon 1.8.2017, ja se tulee voimaan 31.1.2019.

Lisätiedot:

Sami Säynevirta
puheenjohtaja, Animalia
puh. 040 533 3570

Taija Rinne
viestintäpäällikkö, Animalia
puh. 050 302 8170
taija.rinne(at)animalia.fi