Animalian puheenjohtaja Eurogroup for Animalsin hallitukseen

Animalian puheenjohtaja Eurogroup for Animalsin hallitukseen

Animalian puheenjohtaja Eurogroup for Animalsin hallitukseen
Sami Säynevirta. Kuva: Mona Lautiala

Animalian puheenjohtaja Sami Säynevirta on valittu Euroopan johtavan eläinasiajärjestön Eurogroup for Animalsin hallitukseen.

Eurogroup for Animals on merkittävä eläinasioiden lobbausjärjestö Euroopan unionissa ja komissiossa, ja sillä on 54 jäsenjärjestöä 24 maassa. Järjestöllä on merkittävä rooli Euroopan parlamentin eläinten hyvinvointiryhmässä, jonka puheenjohtaja on Sirpa Pietikäinen. Eurogroup on ollut myös perustamassa komission uutta EU Platform on Animal Welfare -asiantuntijaryhmää.

”Eurogroupin ja sen lukuisten jäsenjärjestöjen kautta saamme voimakkaan eurooppalaisen äänen eläinten oikeuksien ja hyvinvoinnin puolesta. Eläinasioissa voittojen saavuttaminen on pitkäjänteistä työtä, jossa lobbauksen rinnalla ihmisten henkilökohtaiset valinnat ovat merkittävässä roolissa eläinten paremman tulevaisuuden kannalta”, sanoo Animalian puheenjohtaja Sami Säynevirta.

Kansainvälinen yhteistyö tärkeää

Animalian ja muiden eurooppalaisten järjestöjen yhteistyön ansiosta EU:ssa astui voimaan perinteisten häkkikanaloiden kielto vuonna 2012. Yhteistyöllä saavutettiin myös eläinkokein testatun kosmetiikan myyntikielto, joka astui voimaan vuonna 2013.

”Juuri päättyneessä Stop the Trucks -kampanjassa yli miljoona eurooppalaista osallistui vetoomukseen, joka ajaa elävien eläinten pitkien teuraskuljetusten kieltoa. Tällä hetkellä tehdää töitä sikojen puolesta End Pig Pain -kampanjalla, jonka tavoitteena on lopettaa porsaille tehtävät kivuliaat toimenpiteet. Eurogroupin kampanjoihin on osallistunut miljoonia ihmisiä ympäri Eurooppaa, joten se on tärkeä kanava kertoa esimerkiksi eläintuotannon epäkohdista ja vaikuttaa ihmisten tietämykseen ja mielipiteisiin”, Säynevirta sanoo.

Tärkeää tietoa muiden maiden tilanteesta

EU-säädökset vaikuttavat eläinten asemaan koko Euroopan unionin alueella, joten kyse on valtavista määristä eläimiä. Moni EU-säädös vaikuttaa eläinten asemaan myös Suomessa. Kansainvälisten kontaktien kautta saadaan myös ajantasaista tietoa muiden maiden tilanteesta.
”Asiantuntijoiden kanssa keskustellessa huomaa, missä asioissa Suomessa ollaan jälkijunassa. Esimerkiksi Norja ja Tanska ovat kieltäneet parsinavetat siirtymäajalla ja Ruotsissa uusien parsinavetoiden rakentaminen on ollut kiellettyä vuodesta 2007. Meidän uuteen eläinsuojelulakiimme ei esitetä edes parsinavettakieltoa. Myöskään porsitushäkeistä ei haluttaisi Suomessa luopua, vaikka esimerkiksi Sveitsissä, Ruotsissa ja Norjassa emakon häkissä pitäminen porsimisen aikaan on sallittua vain viikon ajan ja ainoastaan poikkeustapauksessa. Turkistarhauskin on jo loppunut useasta maasta joko lain kiristämisen tai täyskiellon vuoksi”, sanoo Animalian vs. toiminnanjohtaja Heidi Kivekäs.
Viime hallituskausi oli Eurogroupin 35-vuotisessa historiassa ensimmäinen, jolloin hallituksessa istui peräti kaksi pohjoismaista eläinoikeusjärjestön edustajaa. Tuolloin Eurogroupin hallitukseen valittiin Animalian toiminnanjohtaja Mai Kivelä, joka on tällä hetkellä perhevapaalla, sekä Animalian ruotsalaisen yhteistyöjärjestön, Djurens Rättin, puheenjohtaja Camilla Björkbom. Tulevallakin kaudella eläinoikeusnäkökulmaa tuodaan vahvasti esiin, kun myös Björkbom jatkaa hallituksessa.

Lisätiedot

Sami Säynevirta
Animalian puheenjohtaja
puh. 040 533 3570

Heidi Kivekäs
Animalian vs. toiminnanjohtaja
puh. 050 384 5072
heidi.kivekas(at)animalia.fi

Lisätietoa Eurogroup for Animalsista.