Yli miljoona eurooppalaista vaatii pitkien eläinkuljetusten lopettamista

Yli miljoona eurooppalaista vaatii pitkien eläinkuljetusten lopettamista

Yli miljoona eurooppalaista vaatii pitkien eläinkuljetusten lopettamista Eurogroup for Animalsin ja sen jäsenjärjestöjen yhteinen Stop the Trucks -kampanja keräsi yli miljoona allekirjoitusta vetoomukseen, joka vaatii pitkien eläinkuljetusten lopettamista. Animalia ja SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ovat Eurogroupin jäseniä Suomessa.

Joka vuosi vähintään miljardi lintua ja 37 miljoonaa nautaa, sikaa, lammasta, vuohta ja hevoseläintä kuljetetaan Euroopan sisällä ja kolmansiin maihin teurastettavaksi. Eläinten matka saattaa kestää useita päiviä, mikä uuvuttaa eläimet ja altistaa ne nestehukalle, vammoille, sairauksille ja jopa kuolemalle. EU:n ulkopuolelle suuntautuvat matkat saattavat kestää satoja tunteja ilman taukoja. Sekä kuljetusten aikana että kohdemaissa eläimiä kohdellaan julmasti.

”Stop the Trucks -kampanjan taustalla oleva viisivuotinen tutkimus paljasti elävien eläinten kuljetuksissa vakavia epäkohtia. Eläimiä kohdellaan julmasti, ja epäinhimilliset kuljetusolosuhteet johtavat usein eläinten sairastumiseen tai kuolemaan. Miljoona eurooppalaista haluaa lopettaa nämä pitkät kuljetukset. EU:n päättäjien tulisi ottaa asia vakavasti”, sanoo Animalian vs. toiminnanjohtaja Heidi Kivekäs.

Uusimman asiaa selvittäneen eurobarometrin mukaan 94 % eurooppalaisista katsoo, että tuotantoeläinten hyvinvointi ja suojelu on tärkeää. Stop the Trucks -kampanjalla haluttiin vastata ihmisten huoleen eläinten hyvinvoinnista ja puuttua eläinkuljetusten kestämättömään tilanteeseen.

Huolimatta siitä, että sekä julkinen mielipide että tiede puoltavat eläinkuljetuksia säätelevän lain muuttamista, EU ei ole halunnut ottaa lakia uudelleenarvioitavaksi.

”Kampanjamme tavoitteena on parantaa eläinkuljetusten säätelyä sekä sääntöjen noudattamista ja lopulta lopettaa elävien eläinten pitkät teuraskuljetukset kokonaan. Tällä hetkellä EU:n kuljetuslainsäädäntö vaarantaa eläinten hyvinvoinnin. Euroopan komission on nyt aika nostaa asia esiin ja lopettaa julmat eläinkuljetukset”, sanoo SEYn toiminnanjohtaja, eläinlääkäri Kati Pulli.

Aiemmin tänä vuonna Eurogroup for Animals järjesti tiedotustilaisuuden, jossa medialle, euroedustajille ja komission jäsenille näytettiin videomateriaalia eläinten kohtelusta sekä eläinkuljetusten aikana että kohdemaissa Turkissa, Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa. Materiaali osoitti, ettei eläinkuljetusten valvonta toimi ja sai osan euroedustajista vaatimaan virallista selvitystä eläinkuljetuksista.

Stop the Trucks -vetoomuksen allekirjoitukset luovutetaan Euroopan komissiolle myöhemmin tänä vuonna.

Lisätietoja

Keväällä 2016 aloitettu Stop the Trucks -kampanja vaatii, että elävien eläinten kuljettamisen sijasta olisi kuljetettava eläinten lihaa. Jäljelle jäävä elävien eläinten kuljetus on rajattava nisäkkäiden kohdalla kahdeksaan tuntiin ja siipikarjan kohdalla neljään tuntiin. Kampanjaa tukee 35 järjestöä ympäri Eurooppaa.

Heidi Kivekäs
vs. toiminnanjohtaja
Animalia
p. 050 384 5072
heidi.kivekas(at)animalia.fi

Kati Pulli
toiminnanjohtaja
SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto
p. 050 371 2740
kati.pulli(at)sey.fi

Tiedote 7.3. Tutkimus paljastaa eläinten julman kohtelun teuraskuljetuksissa
Stop the Trucks -kampanjasivusto