Uusi ministeri on ehkä tekemässä eläinlaista omiaan suojelevaa lakia

Uusi ministeri on ehkä tekemässä eläinlaista omiaan suojelevaa lakia

Kirjoittaja: Veikka Lahtinen, Animalian kampanjavastaava
Lataa tämä kirjoitus .doc-muodossa

Suomen uutta eläinsuojelulakia sorvaa tällä hetkellä ministeri, joka on itse maitotilallinen ja on vastaanottanut vuosittain noin 120 000 euron edestä maataloustukia.  Ministeri Leppä ei toki ole myöntänyt tukia itselleen, ja voisi myös sanoa, että on hyvä asia, että ministeri tuntee tuotannon olosuhteita. Mutta sisältyykö hänen asemaansa tilallisena eturistiriitoja?

Lepän maitotila tekee luomutuotannon sijaan tavanomaista tehotuotantoa, ja hän on MTK:n jäsen. Hänellä on selkeä intressi pitää valtio tuottajan elinkeinon puolella, ja ainakin maatalouden lobbausjärjestö MTK ilmaisi välittömästi tyytyväisyyttä ja luottamusta, kun Leppä korvasi Kimmo Tiilikaisen lainvalmistelun loppuvaiheessa. Tiilikaiseen kohdistui tiukkaa kritiikkiä haluttomuudesta kuunnella tuottajajärjestöjä. Leppään suhtaudutaan selvästi enemmän tuottajien ”omana miehenä”. MTK on ilmaissut selväsanaisesti, että se vastustaa kaikkia parannuksia eläinten hyvinvointiin lakiteitse, vaikka nykyinen laki on yli 20 vuotta vanha.  MTK:n väitteissä on myös monia ilmeisiä virheitä, kuten eläinjärjestöt ovat pyrkineet osoittamaan.

Leppä valmistelee tällä hetkellä maa- ja metsätalousministeriön johdossa lakia, jolla on monia suoria vaikutuksia eläintuotantoon. Tulevassa laissa päätetään esimerkiksi siitä, saako lypsylehmiä pitää kaulastaan kytkettynä parteen suurimman osan niiden elämistä. Samalla päätetään, millainen oikeus jaloitteluun lehmillä on, pitääkö kastroitaville porsaille antaa operaation aikainen kivunlievitys, onko kaikilla eläimillä oikeus jatkuvaan juomaveteen ja onko eläimillä itseisarvo.

On demokratian kannalta ongelmallista, mikäli näin suuresta kokonaisuudesta päätetään tuottajajärjestöjen lyhyen tähtäyksen vaatimusten pohjalta. On eläinten oikeuksien kannalta katastrofi, mikäli lakia valmisteleva ministeri on kiinnostunut kuuntelemaan vain MTK:ta. Eläinten hyvinvointi on erillinen kysymys suhteessa nykyisen tehotuotannon edellytysten turvaamiseen, ja eläinlain tehtävä on nimenomaan turvata eläinten hyvinvointia, ei tehotuotantoa.

Eläinlaissa on kyse ainoasta laajasta lakikokonaisuudesta, joka takaa tuotantoeläimille oikeuksia Suomessa. Sen tehtävä ei ole olla tuottajansuojelulaki, sen ei tule olla MTK:n tai maitotilallisten sanelema. Kuinka todennäköistä on, että tuottajaelinkeinoa edustava Leppä haluaa ajaa lakiin uudistuksia, jotka oikeasti suojaavat eläinten hyvinvointia? Lepän kommentoinnissa on havaittavissa tuottajajärjestöille yleinen tendenssi väittää, että hyvinvointistandardit olisivat jo nykyisellään Suomessa riittävän korkealla tasolla. Suomen tuotannon ongelmia koskevia väitteitä Leppä on kommentoinut hiljattain näin:

Meillä asiat ovat hyvin. Ruokaturva on hyvällä tolalla. Ympäristö ja eläinten hyvinvointi otetaan vahvasti huomioon.

Lopulta ainoa tapa varmistaa, että eläinlaki säädetään tuotantoeläinten hyväksi, on olla hereillä kun lakia käsitellään. Suomalaisista 99% pitää eläinten hyvinvointia tärkeänä asiana.  Tämän valtavan enemmistön pitää painaa lainvalmistelussa tuottajajärjestöjen sanelupolitiikkaa enemmän.

Ministeri Lepän ja koko hallituksen on hyvä tietää, että kansalaiset seuraavat nyt erittäin tarkkaan että heidän tahtonsa paremmasta eläinten hyvinvoinnista toteutuu uudessa laissa.

Tue Animalian työtä eläimiä suojelevan lain puolesta: Lahjoita 15 € tekstiviestillä lähettämällä viesti ANIMALIA15 numeroon 16155