Turkistarhoilla aiempaakin enemmän eläinsuojeluongelmia

Turkistarhoilla aiempaakin enemmän eläinsuojeluongelmia

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on julkaissut vuoden 2016 eläinsuojelutarkastusten tulokset. Turkistilojen eläinsuojelutilanne on hälyttävä. Laiminlyöntien määrä on edelleen kasvanut.

Otantaan perustuvissa tarkastuksissa tarkastettiin 38 turkistilaa, joista peräti kahdella kolmesta (66 %) havaittiin laiminlyöntejä. Tiloilta esimerkiksi puuttui virike- ja pureskelumateriaalia tai niiden häkkien verkkopohjat olivat huonokuntoisia. Myös rakennusten ja laitteiden kunnossa ja turvallisuudessa saattoi olla puutteita.

Havaittujen laiminlyöntien määrä nousi merkittävästi aiemmista vuosista, vaikka edellisinäkin vuosina huomautuksia on saanut vuosittain lähes puolet tarkastetuista tiloista.

”Turkistarhojen eläinsuojelutilanne on hälyttävä. Ala on viime vuosina yrittänyt kohentaa mainettaan esimerkiksi tilojen sertifioinneilla, mutta vuodesta toiseen on nähtävissä, että eläinsuojeluongelmat ovat tilojen arkipäivää. Vaikka Suomen lainsäädäntö on turkiseläinten hyvinvointivaatimusten suhteen löyhä, osa turkistarhoista ei täytä edes lain minimivaatimuksia. Nyt kun eläinsuojelulakia uudistetaan, olisi vihdoin puututtava turkistarhauksen huomattaviin eläinsuojeluongelmiin”, Animalian vs. toiminnanjohtaja Heidi Kivekäs sanoo.

Edellisen kerran yli 60 prosenttia turkistiloista sai huomautuksia vuonna 2010, jolloin tarkastettiin 57 tilaa. Sen jälkeen tiloja on tarkastettu selvästi vähemmän. Tilastot osoittavat, että mitä enemmän turkistiloja on tarkastettu, sitä korkeampi on laiminlyöntien osuus ollut. Vuonna 2014 tarkastettiin ainoastaan neljä tilaa, joista yksi sai huomautuksia laiminlyönneistä. Vuonna 2015 tarkastettiin 23 tilaa, joista noin puolella (48 %) havaittiin laiminlyöntejä. Viime vuonna 83 prosenttia suunnitelluista tarkastuksista saatiin tehtyä, ja se näkyi heti myös laiminlyöntien suurempana prosenttiosuutena.

”Koska alan eläinsuojelutilanne on näin huono, tulisi otantaan perustuvia eläinsuojelutarkastuksia kohdistaa entistä enemmän juuri turkistiloille. Ainoastaan siten saadaan totuudenmukainen tieto turkistarhojen eläinsuojeluongelmista. On todella karua, että pienissä häkeissä elävät turkiseläimet joutuvat lisäksi kärsimään siitä, ettei niillä ole edes nykyvaatimusten mukaisia virikkeitä. Suomen tulisi vihdoin seurata eurooppalaista kehitystä ja kieltää turkistarhaus kokonaan”, Kivekäs sanoo.

Kaikkiaan Eviran otantaan perustuvissa eläinsuojelutarkastuksissa löydettiin laiminlyöntejä joka neljännellä (24%) tarkastetuista eläintiloista. Turkistarhojen lisäksi keskiarvoa enemmän huomautettavaa oli myös sikatiloilla, joista joka kolmannessa oli huomautettavaa.

Lisätietoja:
Eviran tiedote vuoden 2016 eläinsuojelutarkastuksista.

Heidi Kivekäs
vs. toiminnanjohtaja, Animalia
heidi.kivekas(at)animalia.fi
puh. 09 720 65910, 050 3845072