Heidi Kivekkäästä Animalian vs. toiminnanjohtaja

Heidi Kivekkäästä Animalian vs. toiminnanjohtaja

HeidiKivekäs2017_1_FBYhteiskuntatieteiden maisteri Heidi Kivekäs valittiin Animalian toiminnanjohtajan sijaiseksi Mai Kivelän äitiysvapaan ajaksi.

Jyväskylän yliopistossa muun muassa valtio-oppia, Eurooppa-opintoja ja naistutkimusta opiskellut Kivekäs on työskennellyt viimeiset seitsemän vuotta YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö Unescossa. Siellä Kivekäs tuki muun muassa kansalaisjärjestöjen koulutuspoliittiseen päätöksentekoon osallistumista kehittyvissä maissa ja kansainvälisesti.

”Uskon, että kokemukseni poliittisista prosesseista on hyödyksi myös eläinlain uudistukseen liittyvässä työssä. Lakien valmistelussa on erilaisia vaikuttamisen paikkoja, ja niitä pyrimme Animaliassa hyödyntämään. On myös hyvä tiedostaa, että joillain tahoilla on enemmän valtaa kuin toisilla”, Kivekäs kertoo.

Uutta eläinsuojelulakia on valmisteltu jo vuodesta 2011, ja se on viivästynyt useaan otteeseen.

”Uusi eläinsuojelulaki tulee olemaan työni pääfokus, jos hallituksen lakiesitys tulee käsittelyyn pian. Kun lain edistäminen jälleen aktivoituu, näemme miten Animalian ajamat parannukset eläinten hyvinvointiin ja oloihin on esitetty lakiin kirjattavaksi. Animalia on tehnyt vuosia töitä erilaisissa työryhmissä sen eteen, että laista saadaan edistyksellinen.”

Tuoreimman Eurobarometrin mukaan jopa 99 % suomalaisista haluaa tuotantoeläimille parempaa hyvinvointia. Kivekkään mukaan on tärkeää, että Animalia toimii eläinten puolesta senkin takia, etteivät lainsäädäntö ja käytännöt nykyisellään kuvasta ihmisten arvomaailmaa.

”Nykyinen lainsäädäntö ja käytänteet eivät täytä niitä velvollisuuksia, mitä meillä on eläimiä kohtaan. Olen tehnyt töitä ihmisoikeuksien parissa, ja niiden edistämiseen kuuluu keskeisesti ihmisten voimaantuminen vaatimaan heille kuuluvia oikeuksia. Eläimet eivät voi vaatia tai ajaa omia oikeuksiaan, vaan on meidän tehtävämme huolehtia niistä.”

Eläinsuojelulain uudistukseen vaikuttamisen lisäksi Kivekäs odottaa innolla pääsevänsä tekemään merkityksellistä työtä eläinten asian parissa ja tutustumaan eläinasiakentän ihmisiin.

”On hienoa päästä työskentelemään asiantuntijayhteisössä, jonka työstä olen jo pitkään ollut vaikuttunut. Animaliassa on monenlaista toimintaa ja monipuolista asiantuntijuutta. Odotan että opin paljon alasta ja sen toimijoista”, Kivekäs sanoo.

Lisätiedot ja haastattelut

Heidi Kivekäs
vs. toiminnanjohtaja, Animalia
puh. 050 384 5072
heidi.kivekas(at)animalia.fi