Anna ääni eläinten edustajalle

Anna ääni eläinten edustajalle

Kuntavaaleissa ääni kannattaa antaa eläinten edustajalle.Sunnuntaina valitaan uudet jäsenet kunnanvaltuustoihin ympäri Suomen. Animalia ja SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ovat kampanjoineet vaalien alla eläinten hyvinvointiin liittyvien tavoitteiden puolesta. Kuntavaaleissa ääni kannattaa antaa eläinten edustajalle.

Kaikkien puolueiden edustajat ovat voineet vastata eläinpoliittiseen vaalikoneeseen. Vaalikoneessa on viisi väittämää, joiden kanssa täysin samaa mieltä olevat ehdokkaat ovat saaneet Eläinten edustaja -merkin. Koneessa kysyttiin myös ehdokkaiden ruokavaliota, ja kaikki vegaaniehdokkaat on listattu omalle sivulleen. Vaalikoneeseen vastanneista ehdokkaista vegaaneja on 113 henkilöä.

Animalian ja SEYn vaalikoneeseen saatiin yhteensä yli 1 700 ehdokkaan vastaukset. Eniten samaa mieltä oltiin siitä, että eläinsuojeluvalvonnan resursseja kunnissa on lisättävä. Vastaajista 68 % oli täysin samaa mieltä väitteen kanssa. Seuraavaksi eniten kannatettiin päivystävän valvontaeläinlääkärin nimeämistä jokaiseen kuntaan. Tätä kannatti täysin 59 % vastaajista. Julkisten ruokapalveluiden ateriatarjonnan kasvispainoitteisemmaksi muuttamista kannatti yli puolet vastaajista.

Vaalikoneiden väittämien kanssa samaa mieltä olevien ehdokkaiden määrä

1. Julkisten ruokapalveluiden ateriatarjonta on muutettava nykyistä kasvispainotteisemmaksi ja eläinkunnan tuotteiden osuutta vähennettävä, esimerkiksi kasvisruokapäiviä käyttöön ottamalla.
Vaalikoneeseen vastanneista ehdokkaista 51 % oli väittämän kanssa täysin samaa mieltä.

2. Jokaisella kunnalla tulee olla nimetty päivystävä valvontaeläinlääkäri.
Vaalikoneeseen vastanneista ehdokkaista 59 % oli väittämän kanssa täysin samaa mieltä.

3. Eläinsuojeluvalvonnan resursseja kunnissa on lisättävä niin, että kaikki sääntömääräiset eläinsuojelutarkastukset saadaan toteutettua.
Vaalikoneeseen vastanneista ehdokkaista 68 % oli väittämän kanssa täysin samaa mieltä.

4. Kuntien tulee ottaa vastuulleen kiinniotettujen pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten kuljetus sekä näistä koituvat kustannukset. Lisäksi löytöeläinten hoidon laatua tulee parantaa.
Vaalikoneeseen vastanneista ehdokkaista 49 % oli väittämän kanssa täysin samaa mieltä.

5. Kaikkien kuntien tulee nimetä taho, johon hoitoa tarvitsevat luonnonvaraiset eläimet voi kuljettaa sekä vastata kuljetuksesta ja hoidosta koituvista kustannuksista.
Vaalikoneeseen vastanneista ehdokkaista 52 % oli väittämän kanssa täysin samaa mieltä.

Tee vaalikone osoitteessa vaalikone.elainpolitiikka.fi ja löydä kuntasi Eläinten edustaja sunnuntain vaalipäivää varten!
Lista vaalikoneeseen vastanneista vegaaniehdokkaista.