Mepit vaativat virallista selvitystä eläinkuljetuksista

Mepit vaativat virallista selvitystä eläinkuljetuksista

Mepit vaativat virallista tutkintaa eläinkuljetuksistaEuroedustajat esittivät vaatimuksensa, kun kansainväliset eläinjärjestöt paljastivat Euroopasta lähtevissä eläinkuljetuksissa tapahtuvat julmuudet.

Animals Internationalin (AI), Tierschutzbund Zurich/Animal Welfare Foundationin (TSB|AWF) ja Eurogroup for Animalsin tiedotustilaisuudessa nähtiin 6. maaliskuuta järkyttävää videomateriaalia eläinten kohtelusta pitkien eläinkuljetusten aikana ja kohdemaissa Turkissa, Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa. Materiaali sai euroedustajat vaatimaan virallista selvitystä eläinkuljetuksista.

AI ja TSB|AWF dokumentoivat eurooppalaisten tuotantoeläinten järkyttävää kohtelua pitkien eläinkuljetusten sekä teurastusten aikana Turkissa, Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa. Saatu videomateriaali osoittaa, että kyseisissä maissa on rutiininomaisia käytäntöjä, jotka rikkovat EU-lainsäädäntöä ja kansainvälisiä sopimuksia.

Tutkimuksen johdosta aloitettiin kansainvälinen yhteistyö, jossa ovat mukana Eurogroup for Animals ja sen jäsenjärjestöt ympäri Eurooppaa. Kampanjalla vaaditaan Euroopan komissiota kieltämään elävien eläinten kuljetukset siirtymäajalla ja kuljettamaan elävien eläinten sijaan lihaa ja ruhoja.

“Olemme nähneet monia vetoomuksia ja ratkaisuehdotuksia, mutta se mitä näimme tänään osoittaa, että tilanne on vain huonontunut. Emme voi sallia tätä enää”, sanoi Euroopan parlamentin hyvinvointia ajavan ryhmän Maria Noichl tiedotustilaisuudessa..

Euroopan unionin tuomioistuin on linjannut, että EU:n kuljetuslainsäädäntö on voimassa myös EU:n rajojen ulkopuolella aina siihen saakka, kunnes eläimet ovat saavuttaneet määränpäänsä. Tätä linjausta ei kuitenkaan noudateta, ja eläimiä kuljetetaan ja teurastetaan kauhistuttavissa olosuhteissa.

”Tutkimuksemme osoittaa, että epäeettiset ja laittomat käytännöt alkavat jo paljon ennen eläinten saapumista kohdemaihin. Tällä hetkellä ei esimerkiksi ole olemassa vaatimusta siitä, että eläimiä kuljettavissa laivoissa tulisi olla eläinlääkäri paikalla. Siten tuhansia eläimiä pidetään jopa 10 päivän ajan laivoissa ilman mahdollisuutta hoitoon”, sanoo TSB/AWF:n johtaja Iris Baumgärtner.

Uuden tutkimusaineiston johdosta Euroopan parlamentin eläinten hyvinvointia ajavan ryhmän Anja Hazekamp pyysi virallista selvitystä eläinkuljetuksista.

“Meidän täytyy nyt tutkia, miksi Euroopan tuomioistuimen päätöksiä ei noudateta ja rikkomuksiin syyllistyneitä ei vaadita vastuuseen”, Hazenkamp sanoi tiedotustilaisuudessa.

Animals International, TSB|AWF, Eurogroup for Animals, Animalia ja muut EG:n jäsenjärjestöt vaativat Euroopan komissiota ja EU:n ulkopuolelle eläimiä kuljettavia maita ryhtymään seuraaviin toimenpiteisiin:

  1. Luodaan strategia, jolla luovutaan elävien eläinten teuraskuljetuksista ja siirrytään ruhojen ja lihan kuljetukseen.
  2. Siirtymäaikana tehdään kaikki tarpeelliset toimenpiteet, jotta elävien eläinten kuljetusaikoja voidaan lyhentää vastaamaan EU:n kuljetuslainsäädäntöä ja jotta kohdemaiden teurastuksissa noudatetaan OIE:n vähimmäisstandardeja.
  3. Noudatetaan EU-kansalaisten tahtoa (Eurobarometri 2016) ja luodaan eläinten hyvinvointistandardit, jotka hyväksytään kaikkialla maailmassa ja edistetään standardien käyttöönottoa.
  4. Varmistetaan, että olemassa olevaa kuljetuslainsäädäntöä (EC)1/2005 noudatetaan sekä maa- että merikuljetuksissa.
  5. Varmistetaan, että merikuljetuksissa on aina mukana eläinlääkäri.
  6. Otetaan käyttöön sääntely, jossa eurooppalaisilla eläinten kuljettajilla on velvollisuus varmistua, että kansainvälisiä normeja noudatetaan eläinten kohtelussa koko kuljetusketjun ajan. Varmistutaan siitä, että eläinkuljetuksia on mahdollista käytännössäkin valvoa ja eläimet voidaan paikantaa koko kuljetuksen ajan.
  7. Otetaan käyttöön julkinen raportointi kaikista sairauksista, tapaturmista ja eläinten kuolemista kuljetusten aikana.

Tutkimus on osa Eurogroup for Animalsin #StopTheTrucks-kampanjaa. Kampanjan vetoomuksen eläinkuljetuksia vastaan on allekirjoittanut jo yli 750 000 eurooppalaista.

Lähde: Eurogroup for Animals. MEPs call for an official EP inquiry after damning investigations reveal barbaric treatment of European exported livestock.

Päivitys 10.3.: Selvityspyyntö esitettiin tiedotustilaisuudessa, ja useat mepit kannattavat sitä. Selvitysvaatimuksen esitti Euroopan eläinten hyvinvointiryhmän edustaja. Ryhmän puheenjohtaja on Sirpa Pietikäinen, joka on myös selvityksen puolella.

Linkkejä:

Aikaisempi tiedotteemme aiheesta.
Suomenkielinen kampanjasivusto ja vetoomus.
Kampanjavideo.
Nämä eläimet ovat eläinkuljetusten uhreja -video.
Brad-vasikan tarina -video.