Pieniä porsaita saa kastroida ilman kivunlievitystä, vaikka siitä aiheutuu kipua ja stressiä

porsaatToisin kuin monissa verrokkimaissa, Suomessa kivunlievitystä ei ole tehty pakolliseksi

Kastroinnilla viitataan kivesten poistamiseen. Toimenpide suoritetaan elintarvikkeiksi kasvatettaville porsaille lihaan muodostuvan niin kutsutun karjun hajun ehkäisemiseksi.

Eläinsuojeluasetuksen mukaan Suomessa on sallittua ”enintään seitsemän päivän ikäisen porsaan kastrointi avoimella leikkausmenetelmällä kudoksia repimättä siihen pätevän henkilön suorittamana”. Kastroinnin suorittavan henkilön ei tarvitse olla eläinlääkäri. Asianmukainen anestesia tai kivunlievitys vaaditaan asetuksessa vain yli seitsemän päivän ikäiselle porsaalle.

Kastraatio toteutetaan tyypillisesti kirurgisena kastraationa, eli viiltämällä porsaan iho auki. Yksi vaihtoehtoinen tapa on immunokastraatio, jolloin kivesten toiminta lopetetaan tilapäisesti kehon immuunijärjestelmää stimuloimalla. Suomessa lihantuottajien etujärjestön mukaan suurin osa lihataloista edellyttää tiloilta kivunlievityksen käyttöä kastroinnin jälkihoitona, mutta tämä ei takaa sitä eikä synnytä tuottajille juridista velvoitetta toimia toivotulla tavalla. Lihatalojen vaatimukset eivät myöskään takaa toimenpiteen aikaista kivunlievitystä.

Kivun tunnistaa huudosta

Kastraatio tuottaa porsaille kipua, joka havaitaan erityisesti porsaiden ääntelystä. Kastraatio on pyritty tyypillisesti toteuttamaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa porsaan elämää, mutta eri ikäisten porsaiden kastroinnissa ei ole havaittu selvää eroa kivun voimakkuudessa. Kastraatio aiheuttaa myös stressiä, jonka seurauksia ovat verenpaineen nousu, kehon energiavarastojen kuluminen ja heikentynyt ruoansulatus.  Kastraatio saattaa myös lisätä porsaiden alttiutta myöhemmän vaiheen stressireaktioille.

Kastroinnin yhteydessä voidaan ottaa käyttöön puudutus toimenpiteen ajaksi ja kivunlievitys toimenpiteen jälkihoidossa. Ruotsin maatalousvirasto tarjoaa  tuottajalle käytännössä kolme vaihtoehtoa porsaan kastraatioon liittyen: puudutuksen käyttämisen kirurgisen kastraation yhteydessä, porsaiden rokottamisen karjun hajun torjumiseksi kastroinnin sijaan ja porsaiden kastroimatta jättämisen.

Rokotuksella toteutettava immunokastraatio tarkoittaa käytännössä kahden rokotuksen antamista sialle. Ensimmäinen rokotus annetaan kahdeksan viikon iässä ja toinen 4–6 viikkoa ennen teurastusta. Nämä rokotukset estävät karjunhajun muodostumiseen johtavan hormonaalisen kehityksen.

Kivunlievitys pakollinen useissa maissa

Kirurgisen kastraation aikainen kivunlievitys voidaan toteuttaa kipulääkityksellä, paikallispuudutuksena tai tajuttomuuden tilan aiheuttavana yleisanestesiana. Paikallispuudutuksen vaatima käsittely voi lisätä eläinten stressitasoa, mutta ei tuota samantasoista kipua kuin kastraatio ilman kivunlievitystä. Kastroimattomien ja immunokastroitujen eläinten on todettu käyttäytyvän sosiaalisemmin kuin kirurgisesti kastroitujen. Tällä tarkoitetaan ryhmässä tapahtuvaa kanssakäymistä, joka ei ole aggressiivista. Sosiaalisuus on lajityypillistä käytöstä ja siten eläimen hyvinvointia lisäävää. Toisaalta kastroimattomien karjujen pitäminen samassa karsinassa aiheuttaa myös tappeluja ja todennäköisesti lisätilan tarvetta.

Kirurgisen kastraation yhteydessä puudutus on Ruotsissa ollut porsaille pakollinen  vuoden 2016 alusta saakka, ja Norjassa kivunlievitys on ollut käytössä vuodesta 2002. Hollannissa on ollut käytössä anestesia vuodesta 2009 saakka ja vuonna 2014 enää 35 % porsaista kastroitiin. Isossa-Britanniassa karjuporsaita ei kastroida lainkaan.

Suomessa nyt säädettävässä uudessa eläinsuojelulaissa on mahdollista vaatia kivunlievitys osaksi kastraatiota. Tee porsaiden kärsimys näkyväksi jakamalla tämä kirjoitus ja allekirjoittamalla Eläinlaki-vetoomus.

Kirjoittaja: Veikka Lahtinen, Animalian kampanjavastaava

 

lainsuojaton_mailchimp_paakuva_elaineiitsevoi_nologo

Entä jos laki ei suojele eläimiä?

20 vuotta vanhan eläinlain kunnollista uudistamista jarrutetaan. Nyt on viimeinen tilaisuus vaatia edistyksellistä eläinlakia.

Kuukausilahjoitus on tehokas tapa auttaa. Tuellasi puolustamme eläimiä pitkäjänteisesti, sinnikkäästi ja vaikuttavasti. Liity mukaan: www.lainsuojaton.fi