Särkänniemen delfiinit – Usein kysytyt kysymykset

Särkänniemen delfiinit – Usein kysytyt kysymykset

Mitä Särkänniemen delfiineille tulisi tehdä?

Särkänniemen delfiinejä ei ole mahdollista vapauttaa luontoon, joten niille paras jatkosijoituspaikka on luonnonvesiturvapaikka. Valitettavasti Euroopassa ei ole vielä yhtään valmista turvapaikkaa, joten delfiinien on odotettava sellaisen valmistumista delfinaariossa. Paras ratkaisu olisi se, että ne voisivat jäädä toistaiseksi Särkänniemeen odottamaan turvapaikkaan siirtämistä. Tällä aikaa niitä ei tule käyttää esityksissä tai lisääntymistarkoituksiin. Jos Särkänniemeen jääminen ei ole mahdollista, delfiinit on sijoitettava toiseen EU:n sisällä sijaitsevaan laitokseen, jossa niitä ei käytetä siitokseen. Särkänniemen on myös säilytettävä delfiinien omistajuus, jotta se voi säilyttää päätäntävallan delfiinien turvapaikkaan siirtämiseksi.

Turvapaikan valmistumisessa arvioidaan kuluvan vielä 2–5 vuotta, mutta odotus kannattaa, sillä Särkänniemen delfiineillä on todennäköisesti vielä monta elinvuotta jäljellä ja turvapaikassa niiden elämänlaatu paranee huomattavasti.

Mikä on delfiinien luonnonturvapaikka?

Delfiinien luonnonturvapaikalla (eng. seaside sanctuary) tarkoitetaan yleensä rannikolla sijaitsevaa, aidoitettua merialuetta, jossa delfiineille tarjotaan mahdollisimman luonnonmukaiset elinolosuhteet samalla kuitenkin huolehtien niiden tarpeista, esimerkiksi ruokkimisesta ja Särkänniemen delfiinien tapauksessa lääkinnästä. Vuosikymmeniä vankeudessa eläneitä delfiinejä ei voi enää vapauttaa mereen ja siksi rajattu ja valvottu merialue on niille paras vaihtoehto. Turvapaikassa delfiinit eivät joudu tekemään temppuja, vaan niillä on käytössään suuret ja syvät vesialueet, ne pääsevät kosketuksiin muiden merieläinten ja merikasvillisuuden kanssa ja ne voivat kokea ulkoilman, auringonvalon ja meriveden liikkeet.

Mikä on Euroopan turvapaikkatilanne?

Eurooppaan ei ole vielä rakennettu yhtään turvapaikkaa, mutta käynnissä on ainakin kaksi projektia, joista toinen on Merlin Entertainmentin ja toinen italialaisten järjestöjen ja tutkimusinstituuttien projekti. On arvioitu, että ensimmäinen turvapaikka valmistuu 2–5 vuoden kuluttua. Turvapaikat eivät siis ole utopiaa, vaan niitä ollaan jo parhaillaan suunnittelemassa ja hyvä näin, sillä niiden tarve on suuri.

Mikä on Särkänniemen vastuu?

Särkänniemen huvipuisto on hyödyntänyt delfiinejä liikevoiton tavoitteluun 30 vuotta. Sen vastuu delfiineistä ei lopu delfinaariotoiminnan loppumiseen, vaan sen on taattava delfiinien hyvinvointi niiden loppuelämän ajan. Esimerkiksi delfiinien myyminen toiseen delfinaarioon ei edistäisi delfiinien hyvinvointia millään lailla. Pahimmassa tapauksessa se vain lisää vankeudessa elävien delfiinien määrää ja kärsimystä, jos delfiinit päätyvät siitoskäyttöön.

Särkänniemi on vastuussa siitä, etteivät delfiinit ole enää sopivia kandidaatteja mereen palautettaviksi ja siksi sen on otettava osaa turvapaikkaprojektien edistämiseen. Tukemalla turvapaikkaprojekteja se nopeuttaa delfiinien pääsyä luonnonvesiturvapaikkaan. Kun delfiinit ovat siirtyneet turvapaikkaan, on Särkänniemen vastattava delfiinein ylläpitokustannuksista siinä määrin kuin se on tarpeen.

Sopiiko Kreikan Attica delfiinien uudeksi kodiksi?

Puitteiltaan Kreikan Attica on välttävä – niin kuin muutkin eurooppalaiset delfinaariot. Delfinaarion ulkoaltaiden aurinkosuojien on todettu olevan riittämättömät suojaamaan delfiinejä auringolta. Myöskin veden laadun on sanottu olevan huono. Attican eläintarhalla tiedetään myös olleen vaikeuksia eläintarhan ylläpitämisessä Kreikan taloudellisesta tilanteesta johtuen. Delfinaariossa on kuollut viimeisten viiden vuoden aikana viisi delfiiniä.

Erittäin huonoksi siirtokohteeksi Attican tekee se, että Kreikassa villieläinten näytöskäyttö on laissa kielletty, mutta nykyisestä poliittisesta tilanteesta johtuen lakia ei ole vielä pantu täytäntöön. Meidän ei tule antaa delfiinejämme maahan, jonka viranomaiset eivät kykene valvomaan lakien toteutumista. Onkin vahvasti syytä epäillä, että nykytilassa kreikkalaiset eivät pystyisi takamaan delfiiniemme hyvinvointia.

Lisäksi eläinsuojelujärjestöt ovat jo kauan yrittäneet ajaa Kreikkaan delfinaariokieltoa. Attica on Kreikan ainoa delfinaario, jonka toiminta ilman uusia delfiinejä tulee luultavasti loppumaan. Särkänniemen delfiinien siirtäminen Atticaan siis lujittaa delfinaariobisneksen jalansijaa maassa ja jatkaa vuosia kestänyttä eläinten kärsimystä.

Mitä minä voin tehdä?

Lahjoita työhön delfiinien puolesta. Tee kertalahjoitus verkossa täällä tai tee 15 € lahjoitus helposti kännykällä: Tekstaa ANIMALIA15 numeroon 16155. Kiitos tuestasi!

toimi_delfiinien_puolesta