Huoli eläimistä yhdistää eurooppalaisia

Huoli eläimistä yhdistää eurooppalaisia

Merkittävän suuri enemmistö Euroopan unionin kansalaisista haluaa, että päättäjät tekisivät huomattavasti nykyistä enemmän eläinten eteen. Tuoreen Eurobarometrin mukaan jopa 82 prosenttia EU-kansalaisesta haluaa parempaa hyvinvointia tuotantoeläimille ja 74 prosenttia on sitä mieltä, että lemmikkieläinten hyvinvointia tulisi nostaa korkeammalle tasolle.

Huoli eläinten tilanteesta jakautuu hyvin tasaisesti eri maiden kesken. Merkittävää kuitenkin on, että juuri Suomessa, Ruotsin ja Portugalin lisäksi, jopa 99 prosenttia kansalaisista ajattelee, että tuotantoeläinten hyvinvointi on tärkeää.

”Kyselyn tulokset kertovat Suomen päättäjille vahvan viestin: eläinten oloja on parannettava merkittävästi meneillään olevassa eläinsuojelulain uudistuksessa. Suomen eläinsuojelulaki on 20 vuotta vanha ja jäänyt jälkeen muiden Pohjoismaiden kehityksestä ja viimeisimmästä tutkimustiedosta”, sanoo vs. toiminnanjohtaja Mai Kivelä Animaliasta.

Huoli eläimistä kasvussa – suomalaisten asenteissa merkittävin muutos

Yhdeksässä maassa on tapahtunut vuodesta 2006 merkittävä, yli viiden prosentin kasvu niiden vastaajien joukossa, jotka haluavat, että tuotantoeläimiä tulisi suojella nykyistä paremmin. Suurin kasvu on tapahtunut Suomessa, jossa tätä mieltä on nyt 90 prosenttia vastaajista, kun kymmenen vuotta sitten luku oli 67 prosenttia .

”Muuttuneet asenteet lisäävät painetta paremmalle laille ja osoittavat, että eläinten asema tulee ottaa aivan eri tavalla huomioon kuin aiemmin. Se, mitä lakimme sallii tällä hetkellä, ei enää riitä. Kyselyn tulokset osoittavat myös eläinjärjestöjen työn merkityksen”, painottaa Mai Kivelä.

Kansalaiset ympäri Eurooppaa ovat myös itse valmiita toimimaan eläinten puolesta, sillä enemmän kuin puolet haluaisi käyttää ostopäätöstensä perusteena eläinten hyvinvointimerkintöjä. Lisäksi lähes 60 prosenttia olisi valmis maksamaan tuotteissa enemmän korkeammasta eläinten hyvinvoinnista.

Eläintuotannon ja -kaupan ketjut ylittävät usein maiden rajat. Jopa 90 prosenttia vastaajista haluaakin maahantuoduille elintarvikkeille yhtä korkeat eläinten hyvinvointikriteerit kuin EU:ssa, ja toivovat että tietoisuutta eläinten hyvinvoinnista lisättäisiin enemmän myös kansainvälisesti.

Kyselyyn vastasi 27 672 ihmistä 28 EU-maasta. Eurobarometri on EU:n virallinen julkisen mielipiteen mittaamiseen tarkoitettu työkalu. Sen avulla on kartoitettu kansalaisten mielipiteitä ympäri Eurooppaa useista erilaisista kysymyksistä.

Lisätietoa:

Mai Kivelä
toiminnanjohtaja (vs.), Animalia
puh. 050 384 5072
mai.kivela(at)animalia.fi
Eurobarometri: http://www.eurogroupforanimals.org/wp-content/uploads/2016/02/Eurobarometer-2016-Animal-Welfare.pdf

Eläinlaki-kampanja: www.elainlaki.fi