Näin puoluesihteerit vastasivat turkistarhausta koskeviin vaalikysymyksiin

Näin puoluesihteerit vastasivat turkistarhausta koskeviin vaalikysymyksiin

turkistalousTurkiseläinten hyvinvoinnista huolestuneen sekä turkistarhauksen lakkauttamista kannattavan äänestäjän kannattaa harkita viikonlopun eduskuntavaaleissa äänestyspäätöstään tarkkaan. Vaikka kaikista puolueista löytyy vähintään yksi tai kaksi turkistarhauksen lakkauttamista vaativaa ehdokasta (ks. eläinsuojelujärjestöjen vaalitavoitteisiin sitoutuneet ehdokkaat), puolueiden turkistarhauslinjoissa on merkittäviä eroja.

Puolueiden erot tulevat selvästi ilmi turkisalan jäsenlehti Turkistalouden numerossa 2/2015 julkaistussa artikkelissa, jossa lehti tiedusteli eduskuntapuolueiden puoluesihteereiltä heidän puolueittensa kantoja turkistarhaukseen Suomessa.

Kaikkien suurten puolueiden (Kokoomus, Keskusta, SDP, Perussuomalaiset) puoluesihteerien mukaan turkiselinkeino Suomessa on turvattava. Samaa mieltä ovat Kristillisdemokraattien ja RKP:n puoluesihteerit.

Turkistalous-lehden artikkelin mukaan ainoastaan Vihreiden ja Vasemmistoliiton puoluesihteerien mukaan turkistarhaus olisi lakkautettava, jos ei heti, niin sitten mahdollisimman pian. Vihreiden mielestä eläinten häkkitarhaus ei ole eettisesti kestävää, ja se on lopetettava, tiivistää puolueen kannan Turkistalous. Lehden mukaan Vasemmistoliitto puolestaan haluaisi ajaa elinkeinon luopumisjärjestelmän kautta alas.

Toisin sanoen puolueiden turkistarhauskannat voi Turkistalous-lehden artikkelin perusteella tiivistää näin lyhyesti: nykyisistä eduskuntapuolueista vain Vihreät ja Vasemmistoliitto kannattavat turkistarhauksen lakkauttamista, muut eivät. Lehden mukaan muiden mielestä turkiselinkeino on turvattava, ja sitä pitää kehittää tulevalla vaalikaudella.

Turkistarhauksen turvaaminen vai lakkauttaminen?

Puoluesihteerien näkemykset suomalaisesta turkiselinkeinosta eroavat toisistaan merkittävästi. Näkemykset myös paljastavat perustavanlaatuisen eron puolueiden ajattelun välillä: Vasemmistoliitto ja Vihreät korostavat turkistarhauksen lakkauttamista eettisistä syistä. Muut puolueet puolestaan perustelevat tarhausta siksi, että turkistarhaus tuottaa rahaa.

arve1Turkistalous-lehden artikkelissa Kokoomuksen puoluesihteeri Minna Arve kehuu, että ”eläintenhoito on suomalaisilla turkistarhoilla kansainvälisesti verrattain hyvää”. Arven mukaan Kokoomus ”korostaa turkiselinkeinon merkitystä maamme vientitulojen kerryttäjänä sekä maaseudun yhtenä merkittävänä toimeentulon lähteenä”.

Keskustan puoluesihteeri Timo Laaninen olisi artikkelissa valmis jopa laajentamaan turkistarhauselinkeinoa: ”turkiselinkeinon toiminnan turvaaminen on erittäin tärkeätä. Ala on tärkeä työllistäjä jo nyt, ja voi työllistää jatkossa vielä enemmän ihmisiä.”

slunga-pPerussuomalaisten puoluesihteeri Riikka Slunga-Poutsalon lausunnossa on jopa uhoa: ”perussuomalaiset puolustavat kaikin keinoin turkistarhauksen säilymistä ja laajenemista tulevallakin vaalikaudella.”

Toista mieltä ovat Vihreiden puoluesihteeri Lasse Miettinen sekä Vasemmistoliiton puoluesihteeri Marko Varajärvi. Artikkelissa Vihreiden puoluesihteeri Miettinen tiivistää, että ”Vihreiden mielestä eläinten häkkikasvatus ei ole eettisesti kestävää. Petoeläimet eivät voi elää pienissä häkeissä luontaisten taipumustensa mukaisesti. Siksi turkiseläinten häkkikasvatus on päätetty kieltää yhä useammassa maassa. Näin tulee tehdä myös Suomessa.”

Vasemmistoliiton Varajärvi toteaa Turkistalous-lehdessä, että ”Vasemmistoliiton mielestä turkistarhaajille on luotava luopumisjärjestelmä, jolloin turkistarhauksesta voidaan luopua siirtymäajan jälkeen.”

paananen1SDP:n puoluesihteeri Reijo Paananen toteaa artikkelissa, että “turkistarhaus on alueellisesti merkittävä elinkeino, jota on syytä edelleen kehittää turvaten eläinten hyvinvointi ja eettisesti kestävä kohtelu.”

Työrauha turkistarhaajille?

Animalian sekä muiden eläinsuojelujärjestöjen historiallinen kansalaisaloite turkistarhauksen lakkauttamiseksi hävisi eduskunnassa äänestyksen luvuin 149-36. Äänestystulos on saanut turkisalan toivomaan, että eläinsuojelujärjestöt lopettaisivat työn turkistarhauksen lakkauttamiseksi. Sitä toivoa ylläpitääkseen Turkistalous-lehti kysyi puoluesihteereiltä, kuinka pitkän ”toimintarauhan” kansalaisaloitteen kaatuminen antaa turkisalalle.

Keskustan puoluesihteeri Timo Laaninen linjaa jyrkästi, että kysymys on hänen mielestään loppuunkäsitelty, ja ”uusia aloitteita turkistarhauksen kiellosta on turha viritellä”. Perussuomalaisten puoluesihteeri Riikka Slunga-Poutsalon mielestä ”turkistarhaukselle on nyt annettu pysyvä toimintarauha”.

Puoluesihteerikyselyyn vastannut RKP:n poliittinen sihteeri Magnus Öster jopa kehuu lehdessä, että ”RKP:n eduskuntaryhmä oli ainoa, joka yhtenäisenä tuki turkiselinkeinoa, kun kansalaisaloitetta turkistarhauksen kieltämiseksi käsiteltiin eduskunnassa.”

Muiden puolueiden puoluesihteerit vaikuttavat artikkelissa ymmärtävän sen tosiasian, että eläinsuojelujärjestöjen työ turkistarhauksen lakkauttamiseksi jatkuu niin pitkään kuin turkistarhausta harjoitetaan.

varajarviTämän toteaa artikkelissa esimerkiksi Vasemmistoliiton puoluesihteeri Marko Varajärvi: ”todennäköisesti nykyinen trendi jatkuu, ja turkistarhaus loppuu maa kerrallaan kaikkialta. Vasemmistoliiton poliittisiin tavoitteisiin ja eduskuntavaaliohjelmaan sisältyy tavoite aloittaa turkistarhauksesta luopuminen pitkän siirtymäajan puitteissa, joka olisi kaikkien yhteinen etu.”

miettinenSamaa mieltä on lehdessä Vihreiden puoluesihteeri Lasse Miettinen. Hänen mukaansa ”Koska turkistuotannolla ei ole eläinystävällisiä vaihtoehtoja, poliittiset ehdotukset turkiseläinten häkkikasvatuksen kieltämisesksi ovat kansainvälisesti jatkuvasti edenneet. Suomi ei voi olla tästä poikkeus. (…) Vihreiden mielestä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin päättäväisesti pitää (turkistarhauksen ongelmia) esillä ja edetä kohti päätöstä turkistarhauksesta luopumista.”

Mietitikö vielä, mitä puoluetta tai ehdokasta äänestäisit?

Äänestä eläinsuojelujärjestöjen sitoumusta allekirjoitanutta henkilöä >

Löydä ehdokkaasi Eläinpoliittisesta vaalikoneesta >