Mieti ennen kuin äänestät – puolueissa on paljon eroja

Mieti ennen kuin äänestät – puolueissa on paljon eroja

Ehdokkaiden mielipiteet ovat tärkeitä, mutta vieläkin tärkeämpinä voinee pitää puolueiden mielipiteitä.  Animalian ja SEY:n vaalikoneessa on uutena ominaisuutena puolueiden vastaukset eläinsuojelukysymyksiin.

elaintenedustajaroundbannerMustValkOranssiAinoastaan kaksi eduskuntapuoluetta on ilmaissut olevansa kaikkien vaalikoneessa esitettyjen eläinsuojeluongelmien korjaamisen takana: sekä Vasemmistoliitto että Vihreät saavat täydet pisteet eläinsuojelumyönteisyydestään, eli puolueet ovat mm. halukkaita kieltämään turkistarhauksen sekä tuotantoeläinten paikalleen kytkemisen Suomessa. Muut eduskuntapuolueet tulevat mielipiteineen kaukana takana, ja useista pyynnöistä huolimatta Keskusta ei edes vastannut vaalikoneeseemme.

Puolueiden vaaliohjelmien selaaminen kertoo myös omaa kieltään. Kaikkiaan viisi puoluetta on kirjannut vaaliohjelmaansa jotain eläinsuojeluun tavalla tai toisella liittyvää.

Poimintoja:

Vihreät vaativat vaaliohjelmassaan, että tulevalla hallituskaudella tehdään eläinten oikeuksia vahvistava eläinsuojelulain uudistus.

Vasemmistoliitto on kirjannut vaaliohjelmaansa mm. seuraavaa: ”Tukijärjestelmillä on ohjattava eettisesti ja ekologisesti kestävään eläintenpitoon ja kohti luopumista karjatalouden tehotuotannosta ja turkistarhauksesta. — Eläinkokeista on luovuttava mahdollisimman laajasti korvaten kokeet esimerkiksi kudosviljelmillä ja tietokonemallinnuksilla.”

Perussuomalaisten vaaliohjelmien joukossa olevasta maatalousohjelmasta löytyy useitakin eläinsuojeluun liittyviä kohtia. Perussuomalaiset mm. haluavat puolustaa turkistarhausta Suomessa. Kuitenkin eläinten teollismaista tuotantoa kritisoidaan ja kotieläintuotannon yksiköiden halutaan pysyvän pieninä. Myös pyydystä ja päästä –kalastus saa Perussuomalaisilta kritiikkiä. Sen sijaan mm. metsästyksen säätelyn vähentämistä ajetaan ohjelmassa voimakkaasti ja mukana on päässyt myös lennokas lause ”Eläimiä on suojeltava eläinsuojelijoilta”.

Kristillisdemokraattien vaaliohjelmassa etsitään parannusta eläinten hyvinvointiin luomutuotannon kautta: ”Suomen on kehitettävä elintarviketuotannon eettisyyttä ja toimia eläinten kohtelun parantamiseksi esimerkiksi luomutuotannon osuutta kasvattamalla.” Myös riittäviä lomitus- ja tukipalveluja kannatetaan viljelijöiden jaksamisen ja eläinten hyvinvoinnin vuoksi.

RKP:n ainoa eläinsuojeluun liittyvä kirjaus vaaliohjelmassa on, että puolue haluaa varmistaa, että kestävää ja kannattavaa turkistarhausta ylläpidetään Suomessa. Lisäksi RKP on kirjannut haluavansa, ”että eri suojelujahteihin myönnettävien lupien saaminen tehtäisiin helpoksi, joustavaksi ja paikallisiin tosiasioihin perustuvaksi”.

Muut eduskuntapuolueet eivät katsoneet tarpeelliseksi kirjata vaaliohjelmiinsa mitään eläinsuojeluun viittaavaa. Onneksi on kuitenkin Animalian ja SEY:n vaalikone, josta voi tarkastella lähes kaikkien puolueiden näkemyksiä eläinsuojeluasioista.

Laura Uotila
eläinsuojeluasiantuntija
Animalia

jäseneksi