Suomessa järjestetään presidentinvaalit heti vuodenvaihteen jälkeen. Vaikka uuden perustuslain myötä presidentin valta kapenee, on presidentillä arvojohtajana ja mielipidevaikuttajana mahdollisuus omalla esimerkillään vaikuttaa myös eläinten asemaan.

Animalia esitti kaikille presidenttiehdokkaille kuusi kiperää kysymystä eläinten hyvinvoinnista. Julkaisemme presidenttiehdokkaiden vastaukset myös Animalian nasuvastisanottu.com -blogissa joulukuun aikana.

Vastaukset julkaistaan Animalian toimistolla arvotussa järjestyksessä: Pekka Haavisto (9.12., vastaukset tässä), Eva Biaudet (11.12., vastaukset tässä), Paavo Arhinmäki (13.12., vastaukset tässä), Timo Soini (15.12.), Paavo Lipponen (17.12.), Sari Essayah (19.12.) ja Sauli Niinistö (21.12.). Ehdokkaista Paavo Väyrynen ei Animalian kysymyksiin ehtinyt vastata.

Timo Soini

Timo Soini (s. 1962) on kansanedustaja sekä Perussuomalaisten puheenjohtaja. Eduskunnassa Soini on istunut vuodesta 2003 lähtien. Hänen johdollaan Perussuomalaiset on kasvanut pienestä puolueesta suurimmaksi oppositiopuolueeksi.

Soini tunnetaan sanavalmiina ja mielipiteitä herättävänä populistipoliitikkona. Esikuvanaan hän pitää SMP:n pitkäaikaista vaikuttajaa, Veikko Vennamoa.

Lisätietoa Timo Soinista löydät hänen vaalisivuiltaan, osoitteesta http://timosoini.fi/presidentiksi/. Facebookissa Timo Soinin presidenttikannustussivu löytyy osoitteesta http://www.facebook.com/timosoinipresidentiksi.

Soinin vastaukset Animalialle

Tuleeko mielestänne presidentin ottaa julkisesti kantaa eläinten hyvinvointiin liittyvissä eettisissä kysymyksissä?

Soini: ”Kyllä tulee.”

Kohtelevatko suomalaiset mielestänne eläimiä hyvin?

Soini: ”Valtaenemmistö kohtelee hyvin.”

Mikä on mielestänne pahin eläinten hyvinvointiin liittyvä epäkohta Suomessa ja miten se tulisi korjata?

Soini: ”Karjan nälkiinnyttäminen, hoidon laiminlyönnit. Korjata pitää valistuksen ja valvonnan avulla.”

Kannatatteko turkistuotannon lakkauttamista Suomessa siirtymäajalla?

Soini: ”En kannata.”

Minkälaisen henkilökohtaisen kulutusvalinnan olette tehnyt tai valmis tekemään edistääksenne eläinten hyvinvointia Suomessa?

Soini: ”Suosin kotimaista eettistä tuotantoa.”

Minkälaisena näette eläinsuojelujärjestöjen merkityksen eläinten hyvinvoinnin edistäjinä Suomessa? Miten suhtaudutte eläinsuojelujärjestöihin?

Soini: ”Vapaa kansalaistoiminta on arvostettavaa. Tuen toimintaa kun se menee lain oikealla puolella ilman fanaattisuutta.”